Searched tag: Combinatoriek

Frequentielijsten Corpora Commercieel

Gemaakt op woensdag 10 juni 2020   »Taalmaterialen

De 5000 meest voorkomende woorden uit de Miljoenencorpora, het PAROLE-corpus 2004, het CGN, het ANW-corpus, het Eindhoven-corpus, het D-Coi-corpus en het SoNaR-corpus.

The 5000 most frequent words from the Millions Corpora, the PAROLE 2004 Corpus, the Corpus of Spoken Dutch, the ANW Corpus, the Eindhoven Corpus, the D-Coi Corpus and the SoNaR corpus.

Details

DuOMAn Subjectivity Lexicon Commercieel

Gemaakt op woensdag 10 juni 2020   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 9000 woorden waarvoor aangegeven werd of ze een negatieve, neutrale of positieve gevoelswaarde hebben.

Details

IMDI-server

Gemaakt op dinsdag 20 november 2018   »Grafzerk

IMDI-server

De IMDI-Server, waarop de data van het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) beschikbaar waren gesteld, is opgeheven. Het CGN is te vinden in de Taalmaterialen van het INT

Status: Vervallen

Referentiebestand Nederlands (RBN) Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 50.000 frequente Nederlandse woorden aangevuld met taalkundige informatie.

A collection of ca. 50,000 frequently used Dutch words, enriched with linguistic information.

Details

DuELME Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een lexicon met ruim 5000 Nederlandstalige meerwoordexpressies.

A lexicon with over 5000 Dutch multiword expressions.

Details

RBN-klein Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Grafzerk

Een semantisch verfijnd basislexicon van het Nederlands van ca. 10.000 trefwoorden, afgeleid van het Referentiebestand Nederlands (RBN).

Details

Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een corpusgebaseerd, elektronisch woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland,Vlaanderen, Suriname en het Caraïbisch gebied.

A corpus-based electronic dictionary describing the contemporary Dutch language as used in the Netherlands, Flanders, Suriname and the Caribbean.

Details

BWNT05

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Grafzerk

Basiswoordenlijst Nederlandse Taal

De officiële spelling vastgesteld door de Commissie Spelling wordt vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal. De BWNT05 is een versie van die lijst die is gepubliceerd in 2005 en die inmiddels is vervangen door de officiële lijst die te vinden is op Woordenlijst.org

Status: Vervallen

D-TUNA-corpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

DuELME

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een lexicon met ruim 5000 Nederlandstalige meerwoordexpressies.

A lexicon with over 5000 Dutch multiword expressions.

Details

DuOMAn Subjectivity Lexicon

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 9000 woorden waarvoor aangegeven werd of ze een negatieve, neutrale of positieve gevoelswaarde hebben.

Details

Frequentielijsten Corpora

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

De 5000 meest voorkomende woorden uit de Miljoenencorpora, het PAROLE-corpus 2004, het CGN, het ANW-corpus, het Eindhoven-corpus, het D-Coi-corpus en het SoNaR-corpus.

The 5000 most frequent words from the Millions Corpora, the PAROLE 2004 Corpus, the Corpus of Spoken Dutch, the ANW Corpus, the Eindhoven Corpus, the D-Coi Corpus and the SoNaR corpus.

Details

Middelnederlandsch Woordenboek (MNW)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Beschrijft de Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550.

Describes the vocabulary of the Dutch spoken from the thirteenth to the sixteenth century.

Details

Referentiebestand Nederlands (RBN)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 50.000 frequente Nederlandse woorden aangevuld met taalkundige informatie.

A collection of ca. 50,000 frequently used Dutch words, enriched with linguistic information.

Details

SoNaR-corpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een wetenschappelijk woordenboek gebaseerd op ambtelijke bescheiden en literaire teksten uit de dertiende eeuw.

A scientific dictionary based on official documents and literary texts from the thirteenth century.

Details

VU-DNC-corpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een diachroon Nederlands krantencorpus dat bestaat uit data van vijf kranten. Voor elk van de kranten is data uit twee jaren beschikbaar (1950/1951 en 2002). Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A diachronic Dutch newspaper corpus, consisting of data from five newspapers, covering 2 separate years (1950/1951 and 2002). Only accessible with a CLARIN account.

Details

Woordenboek der Friese Taal (WFT)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Het "Wurdboek fan de Fryske taal" is een wetenschappelijk, descriptief woordenboek en bevat ongeveer 120.000 lemma's.

The Dictionary of the Frisian Language is a scientific, descriptive dictionary containing ca. 120,000 entries.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.