Categorieën
Terminologie

Vakliteratuur over terminologie

Een uitgebreide verzameling vakliteratuur (boeken en artikelen) over terminologie, onder meer over betekenis, standaardisatie, beheer en vertalen.

De terminologische studies op deze pagina zijn geordend in elf rubrieken. Daarbinnen staan de literatuurverwijzingen in alfabetische volgorde. U kunt ze ook sorteren op jaartal.

Een bibliografie is uiteraard nooit voltooid. Bent u van mening dat een nog niet voorkomende studie over terminologie vermelding verdient? Stuur dan uw suggestie naar terminologie@ivdnt.org.

Algemene werken
Termvorming
Termbetekenis en -definiëring
Voorkomen, standaardisatie en harmonisatie van termen
Terminologiebeheer
Term- en conceptgerelateerde classificatie
Taaltechnologische en computerlinguïstische terminologiestudie
Terminologie en tekstcorpora
Terminologie en vertalen
Terminologie en localiseren
Terminologie en onderwijs