Categorieën
Terminologie

Evenementen

Agenda van evenementen op het terrein van de terminologie.

Nordterm 2021

Start datum: 31/05/2021

Eind datum: 02/06/2021

Locatie: online

Prijs: gratis

Organisator: Finnish Terminology Centre TSK

‘Terminology Work and Information Management’ is het onderwerp dat het tweejaarlijkse Nordterm-congres voor 2021 heeft geselecteerd. Aan de basis daarvan ligt het besef dat de steeds toenemende hoeveelheid informatie in de samenleving de behoefte aan gedegen informatiebeheer evenredig doet toenemen. Door haar focus op conceptuele analyse en conceptrelaties biedt terminologie hiervoor mogelijkheden. Van maandag 31 mei tot woensdag 2 juni wordt deze relatie tussen terminologie en informatiebeheer belicht in online lezingen en een webinar.

TOTh 2021

Start datum: 03/06/2021

Eind datum: 04/06/2021

Locatie: onsite en online; Polytech site of Chambéry (building 2), Avenue du Lac d’Annecy 73370 Le Bourget-du-Lac (Frankrijk)

Prijs: 50-220 euro (congres)/100-250 (trainingssessie)

De TOTh-congressen bieden traditioneel plaats voor bijdragen over terminologie, niet alleen in theoretische zin maar ook voor de componenten van de taalkundige benadering en van de kennisweergave in conceptuele systemen en ontologieën. Eveneens kunnen applicaties aan bod komen zoals het bouwen en onderhoud van termbanken, thesauri enz. In combinatie met het congres wordt doorgaans een trainingssessie georganiseerd. In 2021 vindt de conferentie plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 juni en de begeleidende workshop op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni. Het onderwerp van deze laatste is dit jaar ‘Terminology in the Digital Age: The Ontological Turn’.

  • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc

NatAcLang

Start datum: 07/10/2021

Eind datum: 08/10/2021

Locatie: Narva mnt 25, 10120 Tallinn (Estland)

Prijs: 100-145 euro

‘National languages in academic research and higher education’ is een internationaal congres dat op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 voor de tweede maal wordt georganiseerd aan de universiteit van Talinn. Waar Engels in academisch onderzoek en hoger onderwijs een steeds prominentere plaats inneemt, wordt hier een forum geboden voor reflectie over de rol en mogelijkheden voor nationale talen. Tot de relevante invalshoeken behoren de interactie tussen academisch en algemeen taalgebruik, de taal van universitaire studieboeken en hun vertalingen, de creatie en verspreiding van wetenschappelijke termen, taalbeleid in het hoger onderwijs enz.

  • Organisator: Centre for Academic Estonian (Tallinn University)

EAFT

Start datum: 25/11/2021

Eind datum: 26/11/2021

Locatie: Dublin City University

‘Terminology in Challenging Circumstances’ vormt het thema van het volgende terminologiecongres dat de European Association for Terminology op donderdag 25 en vrijdag 26 november organiseert in Dublin. Het congres vindt plaats in samenwerking met twee afdelingen binnen de faculteit Humanities and Social Sciences van Dublin City University (Fiontar & Scoil na Gaeilge en School of Applied Language and Intercultural Studies). De uitdagingen die zich kunnen aandienen voor de terminologie laten zich in verschillende subthema’s groeperen, zoals werkzaamheden op onbezoldigde of vrijwillige basis, in crisisomstandigheden, ten behoeve van minderheidstalen en bedreigde talen, en op het vlak van de financiële kost.

  • Organisator: European Association for Terminology