volksetymologische

door volksetymologie tot stand gekomen