Taalmaterialen

Het Instituut voor de Nederlandse Taal stelt tekstverzamelingen, woordenlijsten, wetenschappelijke woordenboeken, spraakcorpora en taal- en spraaktechnologische software beschikbaar via de website taalmaterialen.ivdnt.org.

Via de website taalmaterialen.ivdnt.org stelt het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) bronnen, data en tools beschikbaar voor taalkundig onderzoek en taal- en spraaktechnologie (TST) binnen het hele Nederlandse taalgebied.

Overzicht van alle taalmaterialen

 • Afrikaans Custom Dictionary for Government Domain
 • Afrikaans Genre Classification Corpus
 • Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)
 • Attestation Tool
 • AUTONOMATA-namencorpus
 • AUTONOMATA-POI-corpus
 • AUTONOMATA-transcriptietoolset
 • AutoSearch
 • Autshumato Afrikaans-English Translation Memory
 • Autshumato English-Afrikaans Parallel Corpora
 • Autshumato English-Afrikaans Translation Memory
 • Autshumato English-isiZulu Parallel Corpora
 • Autshumato English-isiZulu Translation Memory
 • Autshumato English-Sesotho sa Leboa Parallel Corpora
 • Autshumato isiZulu-English Translation Memory
 • Autshumato Sesotho sa Leboa-English Translation Memory
 • BasiLex-corpus
 • BasiLex-lexicon
 • BasiScript-corpus
 • BasiScript-lexicon
 • BlackLab
 • BlackLab Frontend
 • BlackLab Server
 • BLISS Spoken Dialogue Dataset
 • Boarnsterhim Corpus (BHC)
 • Brieven als Buit
 • Brieven als Buit – Gouden Standaard
 • BWNT05
 • Cd-rom Middelnederlands
 • CGN-annotaties
 • Children’s Oral Reading Corpus (CHOREC)
 • CHN N-grams
 • CoBaLT
 • CombiLex
 • CombiLex Commercieel
 • COREA-coreferentiecorpus
 • COREA-coreferentieservice
 • Cornetto-LMF
 • Corpus Gesproken Nederlands (CGN)
 • Corpus Gysseling
 • Corpus Hedendaags Nederlands (CHN)
 • Corpus Middelnederlands
 • Corpus Oudnederlands
 • Corpus Ondertitelde UVN-Colleges (COUC)
 • Corpus Pathologische en Normale Spraak (COPAS)
 • DAESO-corpus: parallelle Nederlandstalige monolinguale treebank
 • Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD)
 • Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal – DiaMaNT
 • D-TUNA-corpus
 • DuELME
 • DuOMAn Subjectivity Lexicon
 • Dupira
 • Dutch Idiom Database: Native Speakers (DID-NS)
 • Dutch Parallel Corpus (DPC)
 • Eindhoven-corpus
 • e-Lex
 • Etymologiebank
 • Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN)
 • Federated Search Lexica
 • Frequentielijsten corpora
 • Frog
 • GiGaNT-Molex
 • Greedy Extraction of Trees for Empirical Linguistics – GrETEL
 • Hulk / Keurmerk Spelling
 • IFA Dialoog-videocorpus
 • IFA-corpus
 • IMDI-server
 • INL Labs
 • INT Historische Woordenlijst
 • INT IMPACT NE-lexicon
 • isiNdebele Custom Dictionary for Government Domain
 • isiNdebele Genre Classification Corpus
 • isiXhosa Custom Dictionary for Government Domain
 • isiXhosa Genre Classification Corpus
 • isiZulu Custom Dictionary for Government Domain
 • isiZulu Genre Classification Corpus
 • JASMIN-spraakcorpus
 • Lassy Groot-corpus
 • Lassy Klein-corpus
 • Lwazi Afrikaans ASR Corpus
 • Lwazi Afrikaans Pronunciation Dictionary
 • Lwazi English ASR Corpus
 • Lwazi English Pronunciation Dictionary
 • Lwazi isiNdebele ASR Corpus
 • Lwazi isiNdebele Pronunciation Dictionary
 • Lwazi isiXhosa ASR Corpus
 • Lwazi isiXhosa Pronunciation Dictionary
 • Lwazi isiZulu ASR Corpus
 • Lwazi isiZulu Pronunciation Dictionary
 • Lwazi Sepedi ASR Corpus
 • Lwazi Sepedi Pronunciation Dictionary
 • Lwazi Sesotho ASR Corpus
 • Lwazi Sesotho Pronunciation Dictionary
 • Lwazi Setswana ASR Corpus
 • Lwazi Setswana Pronunciation Dictionary
 • Lwazi Siswati ASR Corpus
 • Lwazi Siswati Pronunciation Dictionary
 • Lwazi Tshivenda ASR corpus
 • Lwazi Tshivenda Pronunciation Dictionary
 • Lwazi Xitsonga ASR Corpus
 • Lwazi Xitsonga Pronunciation Dictionary
 • Medische Termen Belgisch-Nederlands (MedTermBN)
 • Meertalige Ondertiteldata 2BDutch
 • Memory-Based Morphological Parser (MBMP)
 • Middelnederlandsch Woordenboek (MNW)
 • Moroccorp
 • NAMES Corpus
 • Neologismen Online v3
 • Nerd
 • OMBI Arabisch-Nederlands
 • OMBI Nederlands-Arabisch
 • OMBI Nederlands-Deens
 • OMBI Nederlands-Indonesisch
 • Open Source Dutch Wordnet
 • OpenConvert
 • OpenSoNaR
 • Oudnederlands Woordenboek (ONW)
 • Paco-MT Parallelle Corpora
 • PAROLE-lexicon
 • Philosophical Integrator of Computational and Corpus Libraries (PICCL)
 • RBN-klein
 • Referentiebestand Belgisch-Nederlands (RBBN)
 • Referentiebestand Nederlands (RBN)
 • RND Woordenlijsten
 • Sepedi Custom Dictionary for Government Domain
 • Sesotho Custom Dictionary for Government Domain
 • Sesotho Genre Classification Corpus
 • Sesotho sa Leboa Genre Classification Corpus
 • Setswana Custom Dictionary for Government Domain
 • Setswana Genre Classification Corpus
 • Siswati Custom Dictionary for Government Domain
 • Siswati Genre Classification Corpus
 • SoNaR Nieuwe Media Corpus
 • SoNaR-corpus
 • Spelspiek
 • SumNL-samenvattingencorpus
 • Taalportaal
 • TICCLops
 • Tshivenda Custom Dictionary for Government Domain
 • Tshivenda Genre Classification Corpus
 • Vertaalwoordenschat
 • Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)
 • VU-DNC-corpus
 • Wablieft-corpus
 • WebCelex
 • Woordenboek der Friese Taal (WFT)
 • Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
 • Xitsonga Custom Dictionary for Government Domain
 • Xitsonga Genre Classification Corpus