Categorieën
Over ons

Publicatielijst

Publicaties van INT-medewerkers. Vul een zoekterm in of klik op het label in een van de drie kolommen om op de betreffende kolom te sorteren.

De publicatielijst word geladen, een moment geduld alstublieft…
Publicatie
Van Eerten, L.2021Professor Weijnens reis naar Leiden. Neerlandistiek, 13 juli.https://neerlandistiek.nl/2021/07/professor-weijnens-reis-naar-leiden/online// Nieuw //
Vandeghinste, V. & Peters, E.2021Jeugdjournaal versus Duidelijke Taal. In: Van der Sijs, N., Fonteyn, L. & Van der Meulen, M. (eds.), Wat gebeurt er in het Nederlands?. Sterck & De Vreeseartikel// Nieuw //
Vandeghinste, V., Muller, A., François, T. & Declercq, O.2021Easy Language in Europe - Belgium. In: C. Lindholm & U. Vanhatalo (eds.), Easy Language in Europe. Frank & Timme.artikel
De Bonth, R.2021“Geen Huisgezin meer zonder muziek”. Achter het achtervoegsel (7). Neerlandistiek, 1 juli.https://neerlandistiek.nl/2021/07/geen-huisgezin-meer-zonder-muziek/online
Colleman, T., De Caluwe, J., Haeseryn, W., Boogaart, R., Landsbergen, F. & Van Hoorde, J.2021Over de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Algemene Nederlandse Spraakkunst.https://e-ans.ivdnt.org/overonline
Landsbergen, F.2021Het dikke alfabetboek. Tielt.boek
Geirnaert, D., & P. J. Smith1992'Tussen fabel en embleem: "De warachtighe fabulen der dieren (1567)"'. In: Literatuur 9, p. 22-33.https://www.dbnl.org/tekst/_lit003199201_01/_lit003199201_01_0005.phpartikel
Geirnaert, D.1997‘Imitating Rabelais in 16th century Flanders: the case of Eduard de Dene’. In: P.J. Smith (éd.), Éditer et traduire Rabelais á travers les âges, Amsterdam, 1997, p. 66-100https://www.academia.edu/14528810/Imitating_Rabelais_in_16th_century_Flanders_the_case_of_Eduard_de_Deneartikel
Geirnaert, D. en N. Geirnaert2006‘Een onbekend gebleven Spiegel historiael-fragment: nieuw materiaal van Lodewijk van Velthems aandeel in de Vierde Partie’. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie 116 (2006), 147-172https://www.dbnl.org/tekst/_ver016200601_01/_ver016200601_01_0011.phpartikel
Geirnaert, D.1990‘Een Brugse bruiloft met Everaert?’ In: Jaarboek ‘De Fonteine’ 1987-88 (1990), p. 9-47.https://www.dbnl.org/tekst/_jaa005198701_01/_jaa005198701_01_0003.phpartikel
Depuydt, K.1993Recensie van Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, KB., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België. Onder red. van H. van Dijk e.a. In: Madoc 7 (1993) p. 114-116.artikel
Dalen-Oskam, K.H. van, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim.1994'A priori: Weitin de Bars en Herman Hybraden-heict'. In: Madoc 8 (1994), p. 106-107.artikel
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt1997'Lexicography and Philology'. In: Dictionaries of Medieval Germanic Languages. A Survey of Current Lexicographical Projects. Edited by K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim. Turnhout: Brepols, 1997, p. 189-197. (Selected Proceedings of the International Medieval Congress, University of Leeds, 4-7 July 1994.)artikel
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt1997'Archaeology and Lexicography'. In: Travel, Technology & Organisation in Medieval Europe. Papers of the Medieval Europe Brugge Conference. Volume 8. Edited by Guy de Boe & Frans Verhaeghe. I.A.P. Rapporten 8, Zellik, 1997, p. 139-143.artikel
Dalen-Oskam, K.H. van, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim1997'Vroegmiddelnederlands (circa 1200 – 1350)'. In: M.C. van den Toorn, W.J.J. Pijnenburg, A. van Leuvensteijn, J.M. van der Horst (red.), Geschiedenis van de Nederlandse Taal. Amsterdam, 1997, p. 69-145.artikel
Dalen-Oskam, K.H. van, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim (eds.)1997Dictionaries of Medieval Germanic Languages. A Survey of Current Lexicographical Projects. Turnhout: Brepols, 1997 (Selected Proceedings of the International Medieval Congress, University of Leeds, 4-7 July 1994).
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt1996'Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). Over betekenissen en meer'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112 (1996), p. 352-364. (Herdrukt in T.H. Schoonheim, Th.P.F. Wortel (red.). Een samenleving verwoord. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Den Haag/Antwerpen, [1998], p. 29-43.)artikel
Depuydt, K.2000'Het staat in het woordenboek, dus het klopt'. In: R. Jansen-Siebe, J. Janssens, F. Willaert (red.), Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde, Hilversum, p. 317-325.artikel
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt2001'Moderne corpora van geschreven tekst op het web'. INL Working Paper 2001-01.
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt2000'Oude teksten online: een overzicht van internet-corpora met historische teksten’. INL Working Paper 2000-01.
Pijnenburg, W.J.J., K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, T.H. Schoonheim2001Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling. Leiden/Groningen: Gopher Publishers, 2001. 4 delen.https://gtb.ivdnt.org/search/?owner=vmnwboek
Depuydt, K.A.C. en M.W.F. Dutilh-Ruitenberg2002'TEI-encoding for the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: Anna Braasch & Claus Povlsen (eds.), Proceedings of the Tenth Euralex International Congress, Euralex 2002, 683-688.artikel
Depuydt, Katrien en Karina van Dalen-Oskam, m.m.v. Jesse de Does2005‘Dos es dat vision volcomen. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek op het web’. In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim (ed.). Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen, 2005, p. 69-89.artikel
Depuydt, K.2005'Basiscodering in TEI voor de Geïntegreerde Taalbank: Het tekstencorpus'. INL working Paper 2005-1, INL, Leiden.
Depuydt, K., en J. de Does2008'United in diversity. Dutch Historical Dictionaries online'. In Bernal, E. & DeCesaris, J. (eds.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona 2008, pp 1237-1241.artikel
Does, Jesse de, en Katrien Depuydt2009'Computational Tools and Lexica to Improve Access to Text'. In: Fons Verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega’s bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie onder redactie van Egbert Beijk, Lut Colman e.a.. Leiden/Amsterdam, 2009 , p. 187-199.artikel
Sijens, Hindrik en Katrien Depuydt2010'Wurdboek fan de Fryske taal/Dictionary of the Frisian Language online: new possibilities, new opportunities'. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congres. Leeuwarden: Fryske Akademy – Afûk 2010.artikel
Ruitenberg†, Tilly, Jesse de Does, Katrien Depuydt2010'Developing GiGaNT, a lexical infrastructure covering 16 centuries'. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden: Fryske Akademy – Afûk 2010.artikel
Does, Jesse de, Katrien Depuydt2013'Lexicon-supported OCR of eighteenth century Dutch books: a case study'. DRR 2013, San Francisco.artikel
Ruitenberg, T. & Van pellicom, K. i.s.m. De Does, J. & Depuydt, K.2012De morfosyntactische module van het GiGaNT-lexicon. INL Working Papers - Taalbank Nederlands 3. Leiden, 2012https://ivdnt.org/wp-content/uploads/2020/08/TaalbankWorkingpaper3.pdfpdf
Sánchez, J. et al (o.a. K. Depuydt & J. de Does)2013'tranScriptorium: a European project on handwritten text recognition'. In: Acm symposium on document engineering, 2013, pp. 227-228.artikel
Severing, Ronald, Katrien Depuydt et al.2014'Towards a language database of Papiamentu'. In: Nicolas Faraclas, Ronald Severing et al, Creole Connections. Curaçao/Puerto Rico 2014, volume 1, 97-104.artikel
Sánchez, Joan-Andreu, Vicente Bosch, Verónica Romero, Katrien Depuydt, Jesse de Does2014'Handwritten Text Recognition for historical documents in the transScriptorium project'. In: DATeCH 2014, pp. 111-117.artikel
Tanha, Jafar, Jesse de Does, Katrien Depuydt2014'An Intelligent Sample Selection Approach to Language Model Adaptation for Hand-Written Text Recognition'. In: 2014 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR 2014), pp. 349-354.artikel
Erp, Marieke van, Thomas van Goethem, Katrien Depuydt and Jesse de Does2017'Towards Semantic enrichment of Newspapers: A Historical Ecology use case'. In: Proceedings of Workshop on Humanities in the Semantic Web – WHiSe II (2017).artikel
Erp, Marieke van, Jesse de Does, Katrien Depuydt , Rob Lenders and Thomas van Goethem2018'Slicing and Dicing a Newspaper Corpus for Historical Ecology Research'. In: Proceedings of European Knowledge Acquisition Workshop – EKAW (2018).artikel
Keymeulen, Jacques van, Sally Chambers, Veronique de Tier, Jesse de Does, Katrien Depuydt, Tanneke Schoonheim, Roxane Vandenberghe and Lien Hellebout2018'Sustaining the southern Dutch Dialects: the Dictionary of the Southern Dutch Dialects'. In: Inguana Skadina and Maria Eskevich (eds.), CLARIN Annual Conference 2018. Proceedings. Pisa, 8-10 October 2018, p. 132-136.artikel
De Bonth, R.2021Jozef en zijn jas. Neerlandistiek, 16 juni.https://neerlandistiek.nl/2021/06/jozef-en-zijn-jas/online
De Bonth, R.2021Etymologica: bedenkers van woorden. Neerlandistiek, 21 juni.https://neerlandistiek.nl/2021/06/etymologica-bedenkers-van-woorden/online
Eerten, Laura van2016'Ergerwoorden'. In: Taalvoutjes, 25 nov 2016https://www.taalvoutjes.nl/column-ergerwoordenartikel
Waszink, Vivien2017‘Plasvriendelijk, ontzooën en #MeToo': de nieuwe woorden van 2017’. In: Neerlandia, jaargang 127, pp. 34-35.artikel
Waszink, Vivien2016'Hoe x is dat!' In: Ronny Boogaart, Saskia Lensink & Alex Reuneker (red.). Aries netwerk. Een constructicon.artikel
Waszink, Vivien2016'OMG! Vette patta’s van me bff! #yolo. Jongeren en hun eigen taal'. In: Neerlandia 3, september 2016.artikel
Waszink, Vivien2016'Content uitrollen, pdf’s bakken en feedback over de schutting gooien, Kantoortaal, bedrijfsjargon en businesslingo'. In: Ad Rem, september 2016.artikel
Waszink, Vivien2016'Kraamkost, tabletbochels en lelijke groente, Hoe zien nieuwe woorden eruit en wie gebruikt ze?' In: Ons Erfdeel 3, september 2016.artikel
Waszink, Vivien2016'Carwashrokken, poepvrije wc-borstels en integritis, Nieuwe woorden van 2015'. In: Neerlandia 1, februari 2016.artikel
Berthold van Maris, m.m.v. Rob Tempelaars2016'Briesende paarden, dravende paarden. Wat woordcombinaties onthullen over woordbetekenissen'. In: Onze Taal 85, 5, 14-17 (2016).artikel
Waszink, Vivien, Alex Reuneker en Ton van der Wouden2017'Sanskriet op de beat'. Op: Neerlandistiek, april 2017http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/sanskriet-op-de-beat/online
Eerten, Laura van2016'Welk boek mee in de koffer?' In: Onze Taal 85, 7/8, p. 21.artikel
Eerten, Laura van2017'Genderneutrale kids'. In: Taalvoutjes, 10 november 2017
Eerten, Laura van2017'Allemaal beestjes'. In: Taalvoutjes, 1 oktober 2017.
Eerten, Laura van (ed.)2017Waar komt suikerspin vandaan? En nog 99 andere vragen over woorden. Amsterdam, Thomas Rap, 2017.boek
Eerten, Laura van2017Bijdragen aan Taalkalender 2017 van Onze Taal.artikel
Waszink, Vivien2018'Taalbaas'. Op: KRO/NCRV Data.
Waszink, Vivien, Laura van Eerten2018Kids, koffietjes & comfortzone. Waarom taal soms irritant is. Uitgeverij AUP, Amsterdam.boek
Waszink, Vivien, Alex Reuneker, Ton van der Wouden2018'Als ik praat, dan praat ik money. De hiphopste woorden'. Op: Neerlandistiek, 28 julihttps://neerlandistiek.nl/2018/07/als-ik-praat-dan-praat-ik-money/online
Waszink, Vivien2018'Klerenwoorden en modetaal'. Op: www.taalvoutjes.nl.online
Waszink, Vivien2018Klerenwoorden en modetaal. Van Dale Uitgevers, Utrecht.boek
Waszink, Vivien2018'Kleedjes, onesies en rokjesdag. Klerenwoorden & modetaal. Op: www.vandale.nl.
Waszink, Vivien2018'Niemendalletje, onesie en slimme jas. Klerenwoorden en modetaal'. In: Onze Taal, februari/maart 2018.artikel
Vandeghinste V., Steurs F.2018'Nederlandse Taaltechnologie voor Blinden'. In: Dixit.artikel
Tempelaars, Rob, Vivien Waszink2018Rubriek ‘Neologisme van de week’. Op www.ivdnt.org.https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/online
Tempelaars, Rob, Vivien Waszink, Tanneke Schoonheim2018Internetwoordenboekje. Op: www.ivdnt.org.https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/internetwoordenboekje/online
Steurs F.2018'Taal is business: (vak)taal als centrale schakel voor de economie en samenleving (accepted)'. In: Dagen van het Nederlands "Het (on)vertaalbare vertaald"artikel
Eerten, Laura van, Vivien Waszink2018Coachwoordenboekje. Op: www.ivdnt.org.https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/coachwoordenboekje/online
Eerten, Laura van, Vivien Waszink2018Bijdragen aan: Taalkalender 2019artikel
Eerten, Laura van, Rob Tempelaars, Vivien Waszink2018Lubberiaans Lexicon. Op: www.ivdnt.org.https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/lubberiaans-lexicon/online
Waszink, Vivien2019Aquí met that ass, Spaanse invloeden in de nederhop. In: Onze Taal 6 (2019), p. 22-23artikel
Tempelaars, Rob e.a.2019Rubriek ‘Vraagbaak’ op de website van het INT. http://www.ivdnt.org/online
Tempelaars, Rob en Vivien Waszink2019Rubriek ‘Neologisme van de week’ op de website van het INT. http://www.ivdnt.org/https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/online
Steurs, Frieda2019'Technologie en integriteit'. In: Technologie, ethiek en beleid (81-92). Brussel: Politeia nv.artikel
Schoonheim, T.2019Oudfries en Oudnederlands, twee verwante talen in één woordenboek. Trefwoordhttps://ivdnt.org/wp-content/uploads/2020/11/oudfries-oudnederlands-schoonheim.pdfpdf
Geirnaert, Dirk & Roland de Bonth2019‘Woorden voor Rembrandt. Gelegenheidswoordenboekje 17e-eeuwse schilderstermen’. Op: www.ivdnt.orghttps://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/woorden-voor-rembrandt/online
Eerten, Laura van2019Het Groene Woordenboekje. Op: www.ivdnt.org.https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/het-groene-woordenboekje/?highlight=het%20groene%20woordenboekjeonline
Eerten, Laura van2018'Van astronaut tot vlinder. De namen van vuurwerk'. In: Onze Taal 87, 12, p.18-19.artikel
Bonth, Roland de2019Bijdragen over ‘konterfeiter’, ‘boekenbeer’, ‘verschillig’, ‘verknecht’, ‘gierwolf’, ‘laaf’, ‘overvlieger’, ‘vrouwentuin’, ‘abeet’, ‘orewoet’, ‘genan’, ‘Sinte Lors’, ‘warmbier’. In de webrubriek Terug in de Taal.https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/terug-in-de-taal/online
Bonth, Roland de2019‘Podcast, potel en prosument’. Op: Neerlandistiek, 11 december.https://www.neerlandistiek.nl/2019/12/podcast-potel-en-prosument/online
Bonth, Roland de2019‘Wtenbogaert. Kunt u dat spellen?’. In AdRem, Remonstrants maandblad. Oktober 2019, p. 16-17.artikel
Bonth, Roland de2019‘“Dit was het (taal)nieuws”. Nieuwsbrieven voor het schoolvak Nederlands’. Op: Neerlandistiek, 10 septemberhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/09/dit-was-het-taalnieuws-nieuwsbrieven-voor-het-schoolvak-nederlands/online
Bonth, Roland de2019‘Uitslag van en uitleg bij de Historischewoordenboekenquiz’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/08/uitslag-van-en-uitleg-bij-de-historischewoordenboekquiz/online
Bonth, Roland de2019‘Historischewoordenboekquiz’. Op: Neerlandistiek, 27 juli 2019.https://www.neerlandistiek.nl/2019/07/historischewoordenboekquiz/online
Bonth, Roland de2019‘Oefenen in stijl’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/05/oefenen-in-stijl/online
Bonth, Roland de2019‘Max Havelaar, of de meningen van Nederlandse scholieren’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/04/max-havelaar-of-de-meningen-van-nederlandse-scholieren/online
Bonth, Roland de2019‘Zoekt (met reguliere expressies), en gij zult (meer) vinden’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/04/zoekt-met-reguliere-expressies-en-gij-zult-meer-vinden/online
Bonth, Roland de2019‘Ten enenmale te allen tijde’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/03/ten-enenmale-te-allen-tijde/online
Bonth, Roland de2019‘De witte wijn leppende elite’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/02/de-witte-wijn-leppende-elite/online
Bonth, Roland de2019‘“Ionck bestaen, oud ghedaen”’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/02/ionck-bestaen-oud-ghedaen/online
Bonth, Roland de2019‘Ik kunnen niet, meester!’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://www.neerlandistiek.nl/2019/01/ik-kunnen-niet-meester/online
Bonth, Roland de2019‘Uitslag van de Worm-en-donder-kerstquiz’. Op: www.neerlandistiek.nlhttps://neerlandistiek.nl/2019/01/uitslag-van-de-worm-en-donder-kerstquiz/online
Waszink, V.2020Directeur (m/v/x) gezocht. Over het nut van genderneutraal taalgebruik. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO), (3), 100-104.artikel
Waszink, V.2020Neologisms in an Online Portal: The Dutch Neologismenwoordenboek (NW). In: Dictionaries, 41(1), 27-44.artikel
Waszink, V.2020Hoestschaamte, #blijfinuwkot en coronahufter. Nieuwe woorden in tijden van corona. Op: ivdnt.org, 24 april 2020.https://ivdnt.org/actueel/columns-artikelen/hoestschaamte-blijfinuwkot-en-coronahufter/online
De Vos, M.2020Neerlands trots. Those Who Wander, 5 november.https://thosewhowander696054088.wordpress.com/category/uncategorized/online
De Vos, M.2020Van de Gezangen. Those Who Wander, 30 november.https://thosewhowander696054088.wordpress.com/2020/11/30/van-de-gezangen/online
De Vos, M.2020Dat onse tale geenzins lijden en kan. Filter. Tijdschrift over vertalen.artikel
De Vos, M.2020De weerbarstige grammatica’s van het 17e-eeuwse Standaardnederlands. Neerlandistiek, 15 september.https://neerlandistiek.nl/2020/09/de-weerbarstige-grammaticas-van-het-17e-eeuwse-standaardnederlands/online
Vonk, F., Noordegraaf, J., De Bonth, R. & Rutten, G.2020In memoriam: Frans Wilhelm (1945-2020). Neerlandistiek, 9 juli.https://neerlandistiek.nl/2020/07/in-memoriam-frans-wilhelm-1945-2020/online
Tempelaars, R., Waszink, V. & Verheij, B.2020rubriek ‘Neologisme van de week’ / ‘Nieuw woord van de week’ op de website van het INT. Met ingang van 7 maart 2020 ook wekelijks gepubliceerd in het Leidsch Dagblad.https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/online
Van der Sijs, N.2020Paol, son, loisig. De vele soorten Amsterdams in de negentiende eeuw. Onze Taal (6), 8-9.artikel
Van der Sijs, N.2020180.000 antwoorden op 15.000 vragen. E-data & Research, februari, 6.artikel
Van der Sijs, N.2020“Spiegheling” en “daet” van Simon Stevin. Onze Taal, (10), 28.artikel
Van der Sijs, N.2020“Een schaap, dat geen wol had, zag paarden”. Een aanstekelijk boekje over historische taalkunde [bespreking van Yannick Fritschy. De stam van het woord. Over taalevolutie en de eerste taal ter wereld]. Neerlandistiek, 5 januari..https://neerlandistiek.nl/2020/01/een-schaap-dat-geen-wol-had-zag-paarden/online
Joubert, S. & Van der Sijs, N.2020Antilliaans-Nederlandse woorden en hun herkomst. Trefwoord, november 2020.https://ivdnt.org/wp-content/uploads/2020/11/2020_Joubert-Sijs_Antilliaans-Nederlandse-woorden.pdfpdf
Id-Youss, L. et al. (o.a. Steurs, F.)2016Concept System Construction: a Step toward better legal Communication, 467 pp. (2016).boek
Vandeghinste, V. et al. (o.a. Van der Lek-Ciudin, I., Steurs, F.)2016'SCATE - Smart Computer-Aided Translation Environment'. In: Baltic Journal of Modern Computing. Special Issue. Vol. 4 (2). Annual conference of the European Association for Machine Translation - EAMT 2016. Riga, Letland, 30 mei-1 juni 2016, 382 (2016).
Frieda Steurs2016Taal is Business. Taal, de turbo naar economisch succes! Schiedam: Scriptum, 2016.boek
Frieda Steurs2016'SCATE: Smart Computer-Aided Translation Environment - what about terminology in the translation process?' In: Edition, 16 (2), 21-24 (2016).
Bob Boelhouwer, Hindrik Sijens en Anne Dykstra2017'Dictionary Portals'. In: Pedro A. Fuertes-Olivera (eds.), Routledge Handbook of Lexicology pp. 754-766.artikel
Iztok Kosem Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelena Kallas, Simon Krek, Vit Baisa2017‘Electronic lexicography in the 21st century’. In: Proceedings of eLex 2017 conference.artikel
Van der Lek-Ciudin I., Rigouts Terryn A., Heyman G., Lefever E., Steurs F.2018'Translator's methods of acquiring domain-specific terminology. Information retrieval in terminology using lexical Knowledge Patterns'. In: Proceedings of the 21st European Symposium on Languages for Special Purposes (LSP), Bergen, Norway, 28 Jun 2017-30 Jun 2017. Bergen.artikel
Steurs F.2018'Taal en variatie. Variatie en taal. Het INT als schatkamer van alle taalmaterialen'. In: Colleman T., De Caluwe J., De Tier V., Ghyselen A., Triest L., Vandenberghe R., Vogl U. (Eds.), Woorden om te bewaren Gent: Skribis Gent, p. 135-149.artikel
Schoonheim, Tanneke2018'Panama, Paddenpoel, Popswoude and Poederooijen. Geographical names in the historical dictionaries of Dutch'. In: Rolf Bergmann und Stefanie Stricker (ed.). Namen und Wörter. Theoretische Grenzen – Űbergänge im Sprachwandel. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018, pp. 145-169.artikel
Pedersen, Bolette S., John McCrae, Carole Tiberius, Simon Krek2018'ELEXIS - a European infrastructure fostering cooperation and information exchange among lexicographical research communities'. In: Francis Bond, Takayuki Kuribayashi, Christiane Fellbaum and Piek Vossen (eds) Proceedings of the 9th Global WordNet Conference (GWC 2018), Global Wordnet Association, Singapore. 339-344.artikel
Krek, Simon, Iztok Kosem, John McCrae, Roberto Navigli, Bolette S. Pedersen, Carole Tiberius, Tanja Wissik2018'European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)'. In: Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts (EURALEX 2018), Ljubljana, Slovenia, 17-21 July 2018. 881-891.artikel
Kosem, Iztok, Kristina Koppel, Tanara Zingano Kuhn, Jan Michelfeit, Carole Tiberius2018'Identification and automatic extraction of good dictionary examples: the case(s) of GDEX'. In: International Journal of Lexicography, ecy014https://doi.org/10.1093/ijl/ecy014artikel
Id-Youss H., Steurs F., Alswlaiman AA.2018'Legal-based Ontologies Between serious needs and challenging realities'. In: TOTh 2017 Proceedings (249-264).artikel
Erp, Marieke van, Jesse de Does, Katrien Depuydt , Rob Lenders and Thomas van Goethem2018'Slicing and Dicing a Newspaper Corpus for Historical Ecology Research'. Proceedings of European Knowledge Acquisition Workshop – EKAW (2018).artikel
Depuydt, Katrien and Jesse de Does2018'The Diachronic Semantic Lexicon of Dutch as Linked Open Data'. In: I. Kernerman and S. Krek, Proceedings of the LREC 2018 Workshop “Globalex 2018 – Lexicography & WordNets”. [Miyazaki], 2018, pp. 23-28.artikel
Vandeghinste, Vincent, Bram Bulté2019'Linguistic Proxies of Readability: Comparing Easy-to-Read and regular newspaper Dutch'. In: Computational Linguistics in the Netherlands Journal, vol. 9. p. 81-100artikel
McCrae, J.P., Tiberius, C, Khan, A.F., Kernerman, I., Declerck, T., Krek, S., Monachini, M., Ahmadi, S.2019The ELEXIS Interface for Interoperable Lexical Resources. In: Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o. 642-659.artikel
Kallas, J., Koeva, S., Langemets, M, Tiberius, C & Kosem, I.2019'Lexicographic Practices in Europe: Results of the ELEXIS Survey on User Needs'. In: Kosem, I. et al. (eds), Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o. 519-536artikel
Hofmeester, Karin, Ashkan Ashkpour, Katrien Depuydt en Jesse de Does2019 ‘Diamonds in Borneo: Commodities as Concepts in Context’. In: DATeCH2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage. Association for Computing Machinery, New York 2019, p. 45-50.https://doi.org/10.1145/3322905.3322924artikel
Depuydt, Katrien en Hennie Brugman2019'Turning Digitised Material into a Diachronic Corpus: Metadata Challenges in the Nederlab Project'. In: DATeCH2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage. Association for Computing Machinery, New York 2019, p. 169-173.artikel
Dekker, P., Fannee, M. & De Does, J.2019CLARIAH Chaining Search: A Platform for Combined Exploitation for Multiple Linguistic Resources, CLARIN Annual Conference 2019, Leipzig, Germany.
Chambers, S., Dillen, W., Gheldof, T., Ryckbosch, W., Vandeghinste, V. & Verbruggen, C.2019From DARIAH to CLARIAH in Flanders. Challenges and Opportunities 42 for the Development of an Open Humanities Service Infrastructure. DH Benelux 2019. Liege, Belgium.
Bosque-Gil, J. et al.2019The OntoLex Lemon Lexicography Module. Final Community Group Report 17 September 2019. Bosque-Gil, J. & Gracia, J. (Eds), met bijdragen van Katrien Depuydt en Jesse de Does.https://www.w3.org/2019/09/lexicog/
Steurs, F. & Van Sterkenburg, P.2020Geen woord te veel: Geschiedenis van INL tot INT. Scriptum, Schiedam.boek
Steurs, F.2020Rekenen op taal. Hoeveel kost taal en wat is de impact op onze economie? In: W. Coudenys (Eds.), Taal en de wereld, Chapt. 1, (11-31). Universitaire Pers Leuven, Leuven.artikel
Steurs, F.2020Language is business. The challenges of a single digital market in a multilingual society. In: Language and Economy. Language Industries in a multilingual Europe, Chapter 3, (39-57). (EFNIL). Budapest: Research Institute for Linguistics Hungarian Academy of Science.artikel
Steurs, F.2020CLARIN-CLARIAH-DARIAH: Hoe staat het met de digitale infrastructuur voor de Nederlandse taal? Neerlandia: Algemeen-Nederlands Tijdschrift.artikel
Steurs, F.2020Nederlands een grote taal? Een kwestie van meten. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia.
Steurs, F.2020Van INL naar INT: een unieke schatkamer van alle taalmaterialen voor het Nederlands. Leuvense Bijdragen, 249-263.https://doi.org/10.2143/LB.102.0.3288696artikel
Ahmadi, S. et al.2020A Multilingual Evaluation Dataset for Monolingual Word Sense Alignment. Proceedings of the 12th Language Resource and Evaluation Conference (LREC 2020), European Language Resources Association, Marseille, France, 3232-3242.artikel
Van der Sijs, N.2020In hoeverre houden geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen in de eenentwintigste eeuw vast aan de Nederlandse taal en cultuur? Internationale Neerlandistiek 58(1), 5-21.artikel
Van der Sijs, N.2020Englische Lehnwörter in der niederländischen Sprache: ein anschwellender Strom (Übersetzung von Roland Duhamel). In: Englisch in europäischen Sprachen, Hg. von Barbara Kaltz, Gerhard Meiser, Horst Haider Munske, FAU University Press, 125-166.https://doi.org/10.25593/978-3-96147-319-9artikel
Van der Sijs, N.2020En chaussettes blanches et sandales. Langue et culture des émigrés néerlandais et flamands en francophonie. Septentrion 2(26), 134-139.artikel
Van der Sijs, N.2020Digitale tekstuitgave van 374 exemplaren van de Nieuwe Tijdinghen van Abraham Verhoeven, gepubliceerd tussen 1605 en 1628 en als scan beschikbaar bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
Van der Sijs, N.2020Digitale tekstuitgave van 16 satirische kranten: Haegsche Middel-Weecksche Courant, july 1661; Haeghsche Mercurius, of Verscheyde Post-tydingen, july 1661. Extraordinaris Parysche Courant, augusti 1661; Nieuwe Haegse Middel-Weeckse Courant, 1661; Extraordinare Amsterdamsche Maendaegsche Courant, 1678; De courant tot gemeene best, 1684; Extraordinaire courant in t troubeljaar, 1684; Extraordinare Courant in twistmaand, 1684; Extraordinaris courant in twyffel-maent, 1684; Hora novissima, 1684; Korte aanmerkingen over de extraordinaire courant in twistmaand, 1684; Mercurius Gallo-Belgicus, 1684; De Darmstadse Thee Courant, 1687; De Oost-Indische Thee-Post, 1687; Amsterdamse post-tijding, 1689; Nieuwe Ypersz Maendaegse postyding, 1691.
Meulen, Marten van der & Nicoline van der Sijs'Aan het Nederlands valt best wat te knutselen. In: Jubileumnummer van Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics, 387-396.
Id-Youss, L., Alsulaiman, A. & Steurs, F.2020New Forms of Translation: The Need for New Professional Profiles. In: S. Shiyab (Eds.), Translators and Interpreters’ Training: Arab and Middle Eastern Perspectives. John Benjamins Publishing Company.artikel
Doreleijers, K. & Van der Sijs, N.2020Studenten Nederlands in het buitenland: taalambassadeurs in de wereld. Vaktaal (2/3), 34-35.artikel
Creten, S., Dekker, P. & Vandeghinste, V.2020Linguistic Enrichment of Historical Dutch using Deep Learning. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 10, 57-72.https://clinjournal.org/clinj/article/view/104artikel
Beliën, M.202117 De adpositieconstituent. Algemene Nederlandse Spraakkunst.https://e-ans.ivdnt.org/topics/pid/ans17lingtopiconline
Beliën, M.20219 De adpositie (het voorzetsel, achterzetsel, omzetsel en meer). Algemene Nederlandse Spraakkunst.https://e-ans.ivdnt.org/topics/pid/ans0901lingtopiconline
Gantar, Polona, Lut Colman, Carla Parra Escartín, Hector Martínez Alonso2018 Multiword Expressions: Between Lexicography and NLP. International Journal of Lexicography.https://academic.oup.com/ijl/article/32/2/138/5068225online
Colman, Lut & Carole Tiberius2018 A Good Match: a Dutch Collocation, Idiom and Pattern Dictionary Combined. In: Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts, pp. 233-246.https://euralex.org/publications/a-good-match-a-dutch-collocation-idiom-and-pattern-dictionary-combined/artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2021Otaksa en ginkgo. Onze Taal 6, 26.artikel
Joby, C. & Van der Sijs, N.2021Japanse aanpassingen van leenwoorden. Onze Taal 6, 10.artikel
Joby, C. & Van der Sijs, N.2021Soja en kokku: taaluitwisselingen tussen Nederland en Japan. Onze Taal 6, 7-10.artikel
Van der Sijs, N.2021Etymologica: moe(de)rneuker. Neerlandistiek, 17 mei.https://neerlandistiek.nl/2021/05/etymologica-moederneuker/online
Van der Sijs, N.2021Leve Karel van het Reve. Neerlandistiek, 19 mei.https://neerlandistiek.nl/2021/05/leve-karel-van-het-reve/online
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2021Krambamboeli. Onze Taal 1, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2021In cohort. Onze Taal 2/3, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2021Groenlands. Onze Taal 4, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2021Elften en finten. Onze Taal 5, 30.artikel
Van der Sijs, N.2021Ode aan de punt. In: Drs. P en de punt (pp. 30-59).artikel
Van der Sijs, N.2021The Digital Pallas, an eighteenth-century multilingual Russian dictionary with 60.000 language data. CIPL Newsletter March 2021.https://ciplnet.com/newsletter/documents/the-digital-pallas/online
Van der Sijs, N. & Rem, M.2021Medeklinkerwisseling tussen enkel- en meervoudsvormen: een combinatie van spellingsbeginselen. Taal & Tongval (gereviewd en geaccepteerd).artikel
Van der Sijs, N.2021Hoeveel dialecten werden er gesproken in negentiende-eeuws Amsterdam? Taal & Tongval (gereviewd en geaccepteerd).artikel
Van der Sijs, N.202115 eeuwen Nederlands: Historische taalkunde in het curriculum! 34ste Conferentie Onderwijs Nederlands (HSN34), 102-106.artikel
Van der Sijs, N.2021Taalwetten maken en vinden: het ontstaan van het Standaardnederlands. Uitgeverij Sterck & De Vreese.boek
Steurs, F. , Heylen, K. & Vandeghinste, V.2021Hoe automatische vertaling de genderbias van AI verraadt. In: Van der Sijs, N., Fonteyn, L. & Van der Meulen, M. (Reds.). Wat gebeurt er in het Nederlands? Over taal, frequentie en variatie. Sterck & De Vreese.artikel
Haga, T., Depuydt, K. & De Does, J. m.m.v. De Bonth, R. & Geirnaert, D.2021Tagset voor Diachroon corpusmateriaal van het Nederlands (TDN). INT Working Papers 1 (Instituut voor de Nederlandse Taal).https://ivdnt.org/tdn_int_wp_1/pdf
De Bonth, R.2021Teksten verrijken met tags van TDN. Neerlandistiek, 5 juni.https://neerlandistiek.nl/2021/06/teksten-verrijken-met-tags-van-tdn/online
De Bonth, R.2021“Met de Y van Ysco”. Neerlandistiek, 21 mei.https://neerlandistiek.nl/2021/05/met-de-y-van-ysco/online
De Bonth, R.2021Met betrekking tot de E-ANS. Neerlandistiek, 15 mei.https://neerlandistiek.nl/2021/05/met-betrekking-tot-de-e-ans/online
De Bonth, R.2021Achter het achtervoegsel (5): Opelette. Neerlandistiek, 6 mei.https://neerlandistiek.nl/2021/05/achter-het-achtervoegsel-5-opelette/online
De Bonth, R.2021Nederlandsch hertaelt junior. Neerlandistiek, 19 april.https://neerlandistiek.nl/2021/04/nederlandsch-hertaelt-junior/online
De Bonth, R.2021De populairste voornamen uit de middeleeuwen. Neerlandistiek, 12 april.https://neerlandistiek.nl/2021/04/de-populairste-voornamen-uit-de-middeleeuwen/online
De Bonth, R.2021Uitslag Vragen over Vestdijk – een Vestdijkquiz. Neerlandistiek, 26 maart.https://neerlandistiek.nl/2021/03/uitslag-vragen-over-vestdijk-een-vestdijkquiz/online
De Bonth, R.2021Verba van Vestdijk, een gelegenheidswoordenboekje. Neerlandistiek, 21 maart.https://neerlandistiek.nl/2021/03/verba-van-vestdijk-een-gelegenheidswoordenboekje/online
De Bonth, R.2021Een andere methode. Neerlandistiek, 15 maart.https://neerlandistiek.nl/2021/03/een-andere-methode/online
De Bonth, R.2021Vragen over Vestdijk – een Vestdijkquiz. Neerlandistiek, 11 maart.https://neerlandistiek.nl/2021/03/vragen-over-vestdijk-een-vestdijkquiz/online
De Bonth, R.2021De populairste voornamen uit de 17e en 18e eeuw. Neerlandistiek, 8 maart.https://neerlandistiek.nl/2021/03/de-populairste-voornamen-uit-de-17e-en-18e-eeuw/online
De Bonth, R.2021Achter het achtervoegsel (3): kitchenette. Neerlandistiek, 4 maart.https://neerlandistiek.nl/2021/03/achter-het-achtervoegsel-3-kitchenette/online
De Bonth, R.2021Brieven als Buit-2 staat online. Neerlandistiek, 2 maart.https://neerlandistiek.nl/2021/03/brieven-als-buit-2-staat-online/online
De Bonth, R.2021Praten over historischeletterkundefragmenten. Neerlandistiek, 16 februari.https://neerlandistiek.nl/2021/02/praten-over-historischeletterkundefragmenten/online
De Bonth, R.2021Een schitterend lexicon: DiaMaNT. Neerlandistiek, 9 februari.https://neerlandistiek.nl/2021/02/een-schitterend-lexicon-diamant/online
De Bonth, R.2021Nieuwe versie corpus Brieven als Buit online. Neerlandistiek, 30 januari.https://neerlandistiek.nl/2021/01/nieuwe-versie-corpus-brieven-als-buit-online/online
De Bonth, R.2021Achter het achtervoegsel (1): wasserette. Neerlandistiek, 7 januari.https://neerlandistiek.nl/2021/01/achter-het-achtervoegsel-1/online
Steurs, F.2020Computer en taal. Worden vertalers op lange termijn overbodig? Romaneske, 69-76.artikel
Steurs, F., & Tryczyńska, K.2021On the untranslatability of legal texts: Can technology help in harmonizing the inequivalences in the different legal concepts and terms? The case of labour law. Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law (accepted).
Steurs, F. & Tryczyńska, K.2020Europe, its member countries and Labour Law: Challenges in multilingual terminology and translation. Sendebar, Revista de Traducción y la Interpretación. University of Granada. (accepted)artikel
Steurs, F.2021Terminology at the Dutch Language Institute: towards a centre of expertise for professional language. Terminologija (accepted).artikel
Steurs, F.2021Centre of Expertise for Dutch Terminology. A digital platform for professional language. Academic Journal of Modern Philology (accepted).artikel
Geirnaert, D.2020Bijdragen aan de webrubriek Terug in de taalhttps://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/terug-in-de-taal/online
Fannee, M.2020Het Hoge Pad, een middeleeuws pad herontdekt. De Hekkensluiter 34, 17(2), 12-21.https://www.academia.edu/44546739/Het_Hoge_Pad_een_middeleeuws_pad_herontdektpdf
Van Eerten, L. & Stalenhoef, C.2020Waar komt pindakaas vandaan? [Podcast; 12 afleveringen]https://podcastluisteren.nl/pod/Waar-komt-pindakaas-vandaanpodcast
Van Eerten, L. & Waszink, V.2020Bijdragen Taalkalender over neologismen, Onze Taal.tijdschrift
Doreleijers, K., Jansen, M. & Van der Sijs, N.2020Taal onderzoek je zó. Levende Talen Magazine, 4, 38-39.https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2055pdf
Doreleijers, K. & Van der Sijs, N.2020Studenten Nederlands in het buitenland: taalambassadeurs in de wereld. Vaktaal, (2/3), 34-35.artikel
De Bonth, R.2020Bijdragen aan de webrubriek Terug in de taal.https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/terug-in-de-taal/online
De Tier, V.2020Bijdragen aan de webrubriek Uit de streek.https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/online
De Tier, V.2020De Zeeuws-Vlaamse dialecten staan op de kaart. Erfgoed Zeeland, (4), 18-20.artikel
De Tier, V.2020Bachten de Kupe op de dialectkaart. Diejalektgazette van Bachtn de Kuupe, 15(4), 9-10.tijdschrift
De Tier, V.2020Het Vlaams, Brabants en Limburgs in kaart gebracht.https://vrttaal.net/nieuws/het-vlaams-brabants-en-limburgs-in-kaart-gebrachtonline
Depuydt, K. & De Does, J.2020DiaMaNT, een diachroon semantisch lexicon van de Nederlandse taal. Dixit. Tijdschrift over taal- en spraaktechnologie 17 (2), 27-30.artikel
Chiarcos, C., Ionov, M., De Does, J., Depuydt, K., Fahad Khan, A., Stolk, S., Declerck, T. & McCrae, J.P.2020Modelling Frequency and Attestations for OntoLex-Lemon. Proceedings of the 2020 Globalex Workshop on Linked Lexicography. Marseille: European Language Resources Association, 2020, 1-9.https://www.aclweb.org/anthology/2020.globalex-1.1/pdf
Bouma, G., Coussé, E., Dijkstra, T. & Van der Sijs, N.2020The EDGeS Diachronic Bible Corpus. Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), 5232–5239.http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.644.pdfpdf
De Bonth, R. de i.s.m. Quest2020Weet jij hoe je moest spellen in 1870?https://tests.quest.nl/taal/weet-jij-hoe-je-moest-spellen-1870online
De Bonth, R.2020Vondel voor het voortgezet onderwijs. Voltreffer! Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde. Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert (pp. 74-78).https://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/65753332/Voltreffer_Bijdragen_tgv_emeritaat_Lia_van_Gemert_2020_.pdfpdf
De Bonth, R., Geirnaert, D. & Tempelaars, R.2020Matthias de Vries aan het woord. Uitgave ter gelegenheid van het Matthias de Vriesjaar 2020. Instituut voor de Nederlandse Taal/Scriptum, Schiedam.boek
De Bonth, R.2020Hendrik van Bracht. Een Dordtenaar in het Dichterkunstpaleis.http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/hendrik-van-bracht/online
De Bonth, R.2020Simon Doekes. Wijnkoper en zangbergstichter.http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/simon-doekes/online
De Bonth, R.2020Hendrik Graauwhart. Een voorbeeldelijk en godvruchtig dichter.http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/hendrik-graauwhart/online
De Bonth, R.2020Gerard Outhof. “Een schrander letterkenner”.http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/gerard-outhof/online
De Bonth, R.2020Uitslag en antwoorden van de Willem Elsschotquiz. Neerlandistiek, 22 decemberhttps://www.neerlandistiek.nl/2020/12/uitslag-en-antwoorden-van-de-willem-elsschotkwis/online
De Bonth, R.2020Willem Elsschotquiz. Neerlandistiek, 1 decemberhttps://www.neerlandistiek.nl/2020/12/willem-elsschotquiz/online
De Bonth, R.2020Waarde en dierbare lezer, Neerlandistiek, 12 novemberhttps://www.neerlandistiek.nl/2020/11/waarde-en-dierbare-lezer/online
De Bonth, R.2020Wè neukt dè! De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD). Neerlandistiek, 13 oktober.https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/we-neukt-de-de-database-van-de-zuidelijk-nederlandse-dialecten-dsdd/online
De Bonth, R.2020(Nog even) gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren. Neerlandistiek, 14 september.https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/nog-even-gratis-toegang-tot-wetenschappelijke-publicaties-voor-leraren/online
De Bonth, R.2020Word woordenschatgraver! Neerlandistiek, 13 september.https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/word-woordenschatgraver/online
De Bonth, R.2020Een noot bij Voskuils Afgang (Het Bureau, deel 6). Neerlandistiek, 1 september.https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/een-noot-bij-voskuils-afgang-het-bureau-deel-6/online
De Bonth, R.2020Groot Dicté der Nederlandsche Taal. Neerlandistiek, 28 augustus.https://www.neerlandistiek.nl/2020/08/groot-dicte-der-nederlandsche-taal/online
De Bonth, R.2020Letterzetters? Puzzelen met schrijvers – uitslag & antwoorden. Neerlandistiek, 10 augustus.https://www.neerlandistiek.nl/2020/08/letterzetters-puzzelen-met-schrijvers-uitslag-antwoorden/online
De Bonth, R.2020Letterzetters? Puzzelen met schrijvers. Neerlandistiek, 23 juli.https://www.neerlandistiek.nl/2020/07/letterzetters-puzzelen-met-schrijvers/online
De Bonth, R.2020Gratis drie meter woordenboek voor elke leerling. Neerlandistiek, 14 juni.https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/gratis-drie-meter-woordenboek-voor-elke-leerling/online
De Bonth, R.2020Uitslag Matthias de Vriesquiz. Neerlandistiek, 14 juni.https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/uitslag-matthias-de-vriesquiz/online
De Bonth, R.2020Was Balthazar Huydecoper een letterkundig initiatior? Een promotie in 1962. Neerlandistiek, 4 juni.https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/was-balthazar-huydecoper-een-letterkundig-initiator-een-promotie-in-1962/online
De Bonth, R.2020Matthias de Vriesquiz. Neerlandistiek, 27 mei.https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/matthias-de-vriesquiz/online
De Bonth, R.2020Vermakelijk bio- en bibliografisch toetsenbord: zoeken op internet. Neerlandistiek, 24 mei.https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/vermakelijk-bio-en-bibliografisch-toetsenbord-zoeken-op-internet/online
De Bonth, R.2020Wa zedde nou? Neerlandistiek, 16 mei.https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/wa-zedde-nou/online
De Bonth, R.2020Laat ze maar lallen. Neerlandistiek, 13 april.https://www.neerlandistiek.nl/2020/04/laat-ze-maar-lallen/online
Bonth, Roland de2020‘Uitslag van De naam van de vaders. Een paasquiz’.https://www.neerlandistiek.nl/2020/04/uitslag-van-de-naam-van-de-vaders-een-paasquiz/online
Bonth, Roland de2020‘Vitamine N(amen)’https://www.neerlandistiek.nl/2020/04/vitamine-namen/online
Bonth, Roland de2020‘De naam van de vaders. Een paasquiz’https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/de-naam-van-de-vaders-een-paasquiz/online
Bonth, Roland de2020‘De vlag dekt de lading niet’https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/de-vlag-dekt-de-lading-niet/online
Bonth, Roland de2020‘Uitslag Multatuli-triviaquiz’https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/uitslag-multatuli-triviaquiz/online
Bonth, Roland de2020‘“De daad bij de term voegen”'https://neerlandistiek.nl/2020/03/de-daad-bij-de-term-voegen/online
De Bonth, R.2020Multatuli-triviaquiz. Neerlandistiek, 1 maart.https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/multatuli-triviaquiz/online
De Bonth, R.2020O schrijverke, schrijverke. Neerlandistiek, 14 februari.https://neerlandistiek.nl/2020/02/o-schrijverke-schrijverke/online
De Bonth, R.2020Sterrix & Kruisix. Neerlandistiek, 18 januari.https://www.neerlandistiek.nl/2020/01/sterrix-kruisix/online
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Wie is toch die berisper van een Nederlandse spelling? Neerlandistiek, 26 oktober.https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/wie-is-toch-die-berisper-van-een-nederlandse-spelling/#more-123118online
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Taser. Onze Taal 11, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Stikstof. Onze Taal 2/3, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Sprinkhaan. Onze Taal 9, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Mondkapje. Onze Taal 10, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Kwakzalvers. Onze Taal 5, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Kinine. Onze Taal 4, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Huidhonger. Onze Taal 7/8, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Feestvarken. Onze Taal 1, 30.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Dinosauriërs. Onze Taal 6, 24.artikel
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Digitale tekstuitgave van J.G.A. Kirchhoff en J.A.W. Schröder, Holländisch-deutsches Handwörterbuch besonders für Unstudirte, Oldenburg: Schulzesche Buchhandlung, 1810.online
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Digitale tekstuitgave van William Sewel, Nederduytsche Spraakkonst, Waarin de Gronden der Hollandsche Taale naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe Verstanden, zo ten aanzien der Spellinge als bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn, Amsterdam: Assuerus Lansvelt/ Erfg. van J. Lescailje, 1708.https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:195758online
Beelen, H. & Van der Sijs, N.2020Complotdenken. Onze Taal 12, 30.artikel
Baisa, V., Tiberius, C., Ježek, E., Colman, L., Marini, C. & Romani, E.2020Skema: A New Tool for Corpus-driven Lexicography. In: Proceedings of the XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion.artikel
De Bonth, R.2021Verba van Vestdijk.https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/verba-van-vestdijk/online
Wouden, Ton van der, Gosse Bouma, Matje van de Camp, Marjo Koppen, Frank Landsbergen & Jan Odijk2015'Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources'. In Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14-16,2015, Wrocław, Poland.http://www.ep.liu.se/ecp/123/009/ecp15123009.pdfpdf
Wouden, Ton van der, Audring, Jenny, Bennis, Hans, Beukema, Frits, Booij, Geert, Broekhuis, Hans, Corver, Norbert, Cremers, Crit, Dernison, Roderik, Dikken, Marcel den, Dyk, Siebren, Gussenhoven, Carlos, Haan, Ger de, Heuven, Vincent van, Hoekstra, Eric, Hoekstra, Jarich, Hoogeveen, Bart, Jong, Gerbrich de, Keizer, Evelien, Kirstein, Anna, Köhnlein, Björn, Landsbergen, Frank, Linke, Kathrin, Oostendorp, Marc van, Ouddeken, Nina, Sebregts, Koen, Tiberius, Carole, Versloot, Arjen, Visser, Willem, Vos, Riet, Vries, Truus de, Weening, Joke2016'Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans)'. In Nederlandse Taalkunde 21, 1 p. 2016, 157-168.
Wortel, Dick2009'De moderne lexicografie tussen mens en machine'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 107-116.
Wortel, D.2004'Woorden komen en gaan'. In: Nederlands van Nu 52, 3, p. 38-39.
Wortel, D.2004'Website Oudnederlands Woordenboek'. In: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten 16 (2004), p. 9-10.
Wortel, D.2003'Vraaggesprek met J.A.N. Knuttel (1878-1965), redacteur van het WNT van september 1905 tot mei 1943'. In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2003/vraaggesprek-met-jan-knuttel/online
Wortel, D.2002'Verleden tijd voltooid: het Vroegmiddelnederlands Woordenboek'. In: Biekorf 102, p. 372-376.
Wortel, D.2002'Van imitatio naar verificatio. De verwetenschappelijking van het WNT-citaat'. In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/imitatio_dick_wortel_B.pdfpdf
Wortel, D.2005'Spreken wij Oer-Iers tegen onze huisdieren?' In: J. Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. 's-Gravenhage: Sdu, p. 191-196.
Wortel, D.2002'Redactie Oudnederlands Woordenboek stelt grenzen vast'. In: De Woordenaar 6, 1, p. 33b-34a.
Wortel, D.2004'Over de etymologie van "das" en "iemand de das omdoen"'. In: Trefwoord 2004.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/das.pdfpdf
Wortel, D.2002'Leids'. In: Taal in stad en land 5. 's-Gravenhage: Sdu.
Wortel, D.2001'Allengs rijst toch het gebouw. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-1892'. In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2001/allengs-rijst-toch-t-gebouw/online
Wittenburg, Peter, Nuria Bel, Lars Borin, Gerhard Budin, Nicoletta Calzolari, Eva Hajicova, Kimmo Koskenniemi, Lothar Lemnitzer, Bente Maegaard, Maciej Piasecki, Jean-Marie Pierrel, Stelios Piperidis, Inguna Skadina, Dan Tufis, Remco van Veenendaal, Tamas Váradi & Martin Wynne2010'Resource and Service Centres as the Backbone for a Sustainable Service Infrastructure'. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2010), p. 60-63.http://spraakbanken.gu.se/personal/lars/pblctns/lrec2010-clarin-centers.pdfpdf
Wittenburg, Peter, J. Beeken & R. van Veendendaal2006'International Workshop towards a Research Infrastructure for Language Resources'. In: LREC2006, 22-28/5, Genua.
Waszink, Vivien2008'On retrograde and retrojeans: the classical element retro(-) in the Dutch dictionaries WNT and Van Dale and in the English OED'. In: Yesterday's words, Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 208-212.
Waszink, Vivien2008'Leuk is anders. De betekenis van het Nederlandse woord leuk'. In: Internationale Neerlandistiek, 2.
Waszink, Vivien2009'Digiflirten op de Reliwiki is aso ... en splinters bestaan niet'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 393-406.
Waszink, Vivien2017'"Plasvriendelijk, ontzooën en #MeToo": de nieuwe woorden van 2017'. In: Neerlandia, jaargang 127, pp. 34-35
Waszink, Vivien, Alex Reuneker en Ton van der Wouden2017'Sanskriet op de beat'.http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/sanskriet-op-de-beat/online
Waszink, Vivien & Laura van Eerten2018Kids, koffietjes & comfortzone, Waarom taal soms irritant isboek
Vriend, Folkert de, Daan Broeder, Griet Depoorter, Laura van Eerten & Dieter van Uytvanck2010'Creating & Testing CLARIN Metadata Components'. In: Proceedings of Workshop on Language Resource and Language Technology Standards, LREC2010, p. 41-43.http://depot.knaw.nl/8185/1/Metadata_Test_Create_LREC2010_def-v2.pdfpdf
Voort van der Kleij, John van der & Truus Kruyt1997'Lexicon for a linguistic annotation of Dutch text'. In: TELRI Newsletter 5, p. 32-35.
Voort van der Kleij, J, van der2005'Reverse lemmatizing of the Dictionary of Middle Dutch (1885-1929) using pattern matching'. In: Papers in Computational Lexicography COMPLEX 2005, p. 233-242.
Veenendaal, Remco van, Laura van Eerten & Catia Cucchiarini2010'The Flemish-Dutch HLT Agency: a Comprehensive Approach to Language Resources Lifecycle Management & Sustainability for the Dutch Language'. In: Proceedings of Workshop on Language Resources: From Storyboard to Sustainability and LR Lifecycle Management, LREC2010, p. 1-5.http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/workshops/W20.pdfpdf
Vandeghinste, V., Bulté, B. & Augustinus, L.2019Wablieft: An Easy-to-Read Newspaper Corpus for Dutch. In Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019, 188-191. Leipzig, Germany./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/WablieftCLARIN_final.pdfpdf
Vandeghinste, Vincent, Leen Sevens and Ineke Schuurman2018'Pictograph Translation Technologies for People with Limited Literacy.' In Skadina & Eskevitch (eds.) CLARIN Annual Conference 2018 Proceedings. pp. 190-193https://office.clarin.eu/v/CE-2018-1292-CLARIN2018_ConferenceProceedings.pdfpdf
Vandeghinste, V., Vanallemeersch, T., Augustinus, L., Bulté, B., Van Eynde, F., Pelemans, J., Verwimp, L., Wambacq, P., Heyman, G., Moens, M., van der Lek-Ciudin, I., Steurs, F., Rigouts Terryn, A., Lefever, E., Tezcan, A., Macken, L., Hoste, V., Daems, J., Buysschaert, J., Coppers, S., Van den Bergh, J., Luyten, K.2019Improving the Translation Environment for Professional Translators. Preprints 2019, 2019040274 (doi: 10.20944/preprints201904.0274.v1)https://www.preprints.org/manuscript/201904.0274/v1online
Toorn, M.C. van den, W. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn & J.M. van der Horst (red.)1997Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam University Press, Amsterdam.http://www.dbnl.org/tekst/toor004gesc01_01/online
Tiberius, Carole2013'Review of: "Dennis Spohr, Towards a Multifunctional Lexical Resource: Design and Implementation of a Graph-based Lexicon Model"'. In: International Journal of Lexicography 26(2), p. 234-238.http://ijl.oxfordjournals.org/content/26/2/234.full.pdf+htmlpdf
Tiberius, Carole, Thierry Declerck2017'A lemon Model for the ANW Dictionary'. In: Iztok Kosem, Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelenas Kalla, Simon Krek, Vit Baisa (eds.) In: 'Electronic lexicography in the 21st century'. Proceedings of eLex 2017 conference. pp., 237-251https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper14.pdfpdf
Tiberius, Carole, Tanneke Schoonheim & Adam Kilgarriff2014'A Frequency Dictionary of Dutch'. In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, p. 1211-1219.http://euralex2014.eurac.edu/en/callforpapers/Documents/EURALEX_Part_3.pdfpdf
Tiberius, Carole, Jan Niestadt, Lut Colman & Boudewijn van den Berg2014'Advancing Search in the Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, p. 1247-1253.http://euralex2014.eurac.edu/en/callforpapers/Documents/EURALEX_Part_3.pdfpdf
Tiberius, Carole, Anna Aalstein & Jan Hoogland2010 'OMBI bilingual lexical resources: Arabic-Dutch/Dutch-Arabic'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
Tiberius, Carole & Tanneke Schoonheim2014A Frequency Dictionary of Dutch: Core vocabulary for learners. Routledge Frequency Dictionaries. Routledge.
Tiberius, Carole & Jan Niestadt2010‘The ANW: an online Dutch Dictionary’. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Ljouwert, Fryske Akademy/Afûk.http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2010/063_Euralex_2010_3_TIBERIUS%20NIESTADT_The%20ANW_an%20online%20Dutch%20Dictionary.pdfpdf
Tempelaars, R2005'Voor als er een fuif is! Lexicografie in het digitale tijdperk: fuif als praktijkvoorbeeld'. In: Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu.
Tempelaars, Rob2017'Vijftien eeuwen Nederlands gratis online. De woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse Taal in kaart gebracht'. In: Neerlandia 121, 4, pp. 36-38
Tempelaars, Rob2009'Vage herinnering aan een vage bepaling'. In: Metaal. Tijdschrift voor Leidse neerlandici 6, 1, p. 42.
Tempelaars, Rob1998'Per definitie merkwaardig. Een bloemlezing van opmerkelijke definities (1515-1996)'. In: Trefwoord 12, p. 143-154.
Tempelaars, Rob2010'Nieuwe taal? Naar Meldpunt Taal!' In: Onze Taal, 79, 6, p. 171.tijdschrift
Tempelaars, Rob1998'Het WNT en zijn foutjes, fouten, floppen en flaters'. In: Trefwoord 12, p. 55-59.
Tempelaars, Rob2000'De voornaamste verschillen tussen de oude en de nieuwe cd-rom van het WNT'. In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2000/de-voornaamste-verschillen-tussen-de-oude/online
Tempelaars, Rob2009'De betekenis en datering van het neologisme neologisme'. In: Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 271-281.
Tempelaars, Rob1998'"Hebt gij bepaalde wenschen..." De correspondentie over woorden tussen de redacteuren, de medewerkers en de gebruikers van het WNT'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 99-147.
Tempelaars, Rob, Pim Oxener & Gé Vaartjes2008Hanggaiten en Vuilrapertjes. Boskoops dialect- en boomkwekerswoordenboek. Nijmegen: BnM.
Tempelaars, Rob & Vivien Waszink2010'Over bambiseks, ecocondooms en seksotels. Seksuele neologismen'. Webartikel op: Kennislink
Tempelaars, Rob & Vivien Waszink2009'Horroropa smirt in meetslip Neologismen in het Nederlands'. In: Blikopener 5 (februari), p.16-18
Tempelaars, Rob & Roland de Bonth2001'Interview aan de Witte Singel (1998). Een ontmoeting met A.M.F.J. Moerdijk, de laatste hoofdredacteur van het WNT'. In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2001/interview-aan-de-witte-singel/online
Tempelaars, R.2005'Na vijftig jaar: oude neologismen en wat ervan terechtkwam'. In: Arend Quak & Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 357-386.
Tempelaars, R.2007'Mij zinkt de moed bij het zien van de hoeveelheid'. In: B.P.M. Dongelmans, F.P. van Oostrom & Peter van Zonneveld (red.), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 97.http://www.dbnl.org/tekst/dong001dier01_01/dong001dier01_01_0015.phponline
Tempelaars, R.2003'Matthias de Vries en de schuchtere schonen' (Vriesiana 1). In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2003/de-vries-en-de-schuchtere-schonen/online
Tempelaars, R.2003'Matthias de Vries als neuswijze taalzuiveraar' (Vriesiana 2). In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2003/neuswijze-taalzuiveraar/online
Tempelaars, R.2007'Matthias de Vries als neologist'. In: Trefwoord 7 (1994) en Trefwoord (2007), blz. 50-56, p. 50-56.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/matthias-de-vries-neologist-1.pdfpdf
Tempelaars, R.2003'Lexicologische nieuwsberichten. Een bloemlezing uit de dag-, week- en maandbladen (1850-1990)'. In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/Lexicologische_nieuwsberichten.pdfpdf
Tempelaars, R.2003'Kwalificaties van Matthias de Vries' (Vriesiana 5). In: Trefwoord.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/Vriesiana__5_.pdfpdf
Tempelaars, R.2006'Het mooiste woord van Rob Tempelaars'. In: Onze Taal (75), p. 253.tijdschrift
Tempelaars, R.2006'Het anekdotisch WNT (Vulsel voor de gans 1)'. In: Trefwoord, 37-39.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/vulsel_voor_de_gans_1.pdfpdf
Tempelaars, R.2007'De relatie tussen de vierde uitgave van Van Dale (1898) en het WNT'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden.
Sweep, Josefien2011'Metonymical transfers: The complex relation of metonymy and grammar'. In: Linguistics in Amsterdam [ACLC working papers], 4, p. 1-36.http://www.linguisticsinamsterdam.nl/download?type=document&identifier=579476pdf
Sweep, Josefien2010'Metonymical Object Changes in Dutch: Lexicographical choices and verb meaning'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/euralex2010/sweep.pdfpdf
Sweep, Josefien2011'Metonymy determining the type of the direct object'. In: Proceedings of metonymy 2011. When arguments don't fit verbs: Interdisciplinary approaches to metonymy and coercion.http://www.ims.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/sfb732-workshop2011/proceedings/Sweep_Metonymy2011.pdfpdf
Sweep, J.2012‘The onomasiological side of metonymy’. In: R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer & J. Stelleman (Eds.), Between West and East. Festschrift for Wim Honselaar [Pegasus Oost-Europese Studies 20]. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, p. 611-631.
Sweep, J.2012‘Modern dictionaries in higher language education. The Dictionary of Contemporary Dutch (ANW) as an example’. In: Proceedings of the 2012 "Van Schools tot Scriptie" Colloquium, Leiden.https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/21876online
Sweep, J.2012Metonymical Object Changes. A corpus-oriented study on Dutch and German. LOT dissertation series 309. Utrecht: LOT [Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap / Netherlands Graduate School of Linguistics].http://www.lotpublications.nl/Documents/309_fulltext.pdfpdf
Steurs, F.2019Taal is Business! Over globalisering en toepassingen in de taalkunde. In: Neerlandica Wratislaviensa XXVIII. Op reis! Wroclaw, Wydawnictwo. Unviwersytetu Wroclawskiegoartikel
Steurs, F.2019Taal in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Wat met de beveiliging van onze taaldata? In Technologie, ethiek en beleid, Brussel, Politeia./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/frieda_steurs-technologie_en_integriteit_2019.pdfpdf
Steurs, F.2019De juridische toren van Babel – de (on)vertaalbaarheid van juridische teksten. In Teksten in beweging. Ewout van der Knaap & Cees Koster (red). Vantilt, Nijmegen./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/jurvertalenSteursNaaijkens.pdfpdf
Steurs, F.2017'Taaldiversiteit in economisch perspectief. Is er ook ruimte voor regiolecten en dialecten?' In: De Tier, V., Wijngaard, T. en Ghyselen, Q. Taalvariatie in de meertalige grootstad. Stichting Nederlandse Dialecten vzw, Leiden 2017
Steurs, F.2017'Is Taal Business?' In: Ad Rem (VVZC) Vol. 31 Issue 1, pp., 12-14
Sterkenburg, Piet van2009'Hedendaags Nederlands en metalexicografie'. In Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 261-270.
Sterkenburg, Piet van (red.)2003A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins.
Sterkenburg, P.G.J. van1984Van woordenlijst tot woordenboek: inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. Leiden: Brill.
Sterkenburg, P.G.J. van, T. Kruyt & P. van der Kamp2002Blauwdruk voor onderhoud, beheer en distributie van door de overheid gefinancierde digitale materialen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.
Smessaert, H. & J. Beeken1995'The Syntax of Dutch connectives: some preliminary observations'. In: Leuvense Bijdragen, 84, 3, p. 375-396.
Schoonheim, Tanneke2011'Lat. mare of Onl. marc, een nieuwe Oudnederlandse Orosiusglosse?' In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 67, p. 259-269./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/2011_schoonheim.pdfpdf
Schoonheim, Tanneke2007'Het Lexicon van Leidse Achternamen'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden
Schoonheim, Tanneke, Rob Tempelaars en Vivien Waszink2016De nieuwe woorden van 2015. Amsterdam University Press, Amsterdam.
Schoonheim, Tanneke & Veronique de Tier2010'Better Nicely Linked than Poorly Copied. Historical and Regional Dictionaries of Dutch Digitally United'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/euralex2010/schoonheim_detier.pdfpdf
Schoonheim, Tanneke & Rob Tempelaars2010'Dutch Lexicography in Progress, The Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden, Fryske Akademy/Af&ucedil,k, p. 179 (abstract) en cd-rom.
Schoonheim, Tanneke & Nicoline van der Sijs2009'Yankee, een Nederlandse Amerikaan'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 321-334.
Schoonheim, Tanneke & Nicoline van der Sijs2009'De tale Kanaäns in beweging. Een inventarisatie van het taalgebruik in de Delftse bijbel (1477) en de Statenvertaling (1637)'. In: Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 313-325.
Schoonheim, T.H.2003'Von alvit bis wurm. Die Rolle der Namenforschung bei der Rekonstruktion des altniederländischen Wortschatzes'. In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 57.
Schoonheim, T.H.2005'Het Oudnederlands en zijn frequentste woorden'. In: J. Engelsman (red.) Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu, p. 144-149.
Schoonheim, T.H.2003'Hebban olla vogala ... en de rest'. In: Trefwoord (2003).http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2003/hebban-olla-vogala/online
Schoonheim, T.H., W. J. J. Pijnenburg & A. Quak2003'Quod vulgo dicitur. Studien zum Altniederländischen'. In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 57.
Schoonheim, T.H. & N. van der Sijs2005'Meer dan hebban olla vogala'. In: Onze Taal, 10, p. 266-269.artikel
Sanders, Ewoud & Rob Tempelaars1998Krijg de vinkentering! 1001 Nederlandse en Vlaamse verwensingen, met een Woord vooraf door Gerrit Komrij. Amsterdam: Contact (tweede druk).
Ruitenberg, Tilly, Jesse de Does & Katrien Depuydt2010'Developing GiGaNT, a lexical infrastructure covering 16 centuries'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress (2010)./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/euralex2010/ruitenberg_does_depuydt.pdfpdf
Renckens, E. & L. van Eerten2009Taal- en spraakles voor de computer. Webartikel op: Kennislink
Raaijmakers, S. A.1999'Finding Representations for Memory-Based Language Learning'. In: Proceedings CoNLL-99, p. 24-32.
Quak, A. & Tanneke Schoonheim (red.)2005Gehugdic sis samnungan thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Amsterdam: Gopher.
Prędota, Stanisław & Marijke Mooijaart2009Reyer Gheurtz' Adagia. Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524². Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prędota, Stanisław & Marijke Mooijaart2010Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling. Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524². Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Poel, Dieuwke van der, Dirk Geirnaert, Hermine Joldersma & Johan Oosterman (red.), met reconstructie van de melodieën door Louis Grijp2004Het Antwerps Liedboek. Tielt
Pijnenburg, Willy & Tanneke Schoonheim2010'Wie is de mol?' In: Voor Magda, huldealbum voor prof. dr. Magda Devos.
Pijnenburg, W.J.J.1997'Vroegmiddelnederlands (circa 1200-1350)'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press.http://www.dbnl.org/tekst/toor004gesc01_01/toor004gesc01_01_0008.phponline
Pijnenburg, W.J.J.1999'Het Oudnederlands Woordenboek (ONW): een gat in de Nederlandse lexicografie'. In: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, 2, p. 4-7.
Pijnenburg, W.J.J.2003'Das altniederländisches Wörterbuch'. In: Quod Vulgo Dicitur. Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik. Rodopi, p. 5-18.
Pijnenburg, W.J.J. & J. Portier1986'The Lexical Database of the Dutch Language'. In: Proceedings of the XIth ALLC Conference (2-4-86), p. 301-307.
Pijnenburg, W.J.J. & J. Portier1984'Naar een taaldatabank van het Nederlands'. In: Handelingen van het 38e Nederlandse Filologencongres (Nijmegen 16-17 april 1984), p. 345-355.
Niestadt, Jan2009'De ANW-artikeleditor: software als strategie'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 215-222.
Nathan, D. & R. Van Veenendaal2006'DAM-LR as a Language Archive Federation: strategies and prospects'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources (2006), p. 23-26.http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/workshops/W01/Research%20Infrastructures.pdfpdf
Mooijaart, Marijke2010Boekbespreking van: Jan Posthumus, 'Lexicografie in Nederland. Peilingen in de negentiende en twintigste eeuw'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, p. 427-429.
Mooijaart, Marijke2004Bespreking van: Margit Rem, 'De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 9, p. 277-281.
Mooijaart, Marijke2002Bespreking van: I. van Hardeveld-Kooi, 'Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118.
Mooijaart, Marijke2001Bespreking van: Corrie de Haan, 'Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117, 4, p. 388-390.
Mooijaart, Marijke2009'Wachtendonckse Psalmen tussen Vulgaat en De Nieuwe Bijbelvertaling. Over de interpretatie van Oudnederlandse psalmwoorden'. In: Ronny Boogaart et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek, p. 251-260.
Mooijaart, Marijke1996'Vroegmiddelnederlands' en 'Kerk en godsdienst'. In: Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag: Sdu, p. 135-136 en p. 249-250.
Mooijaart, Marijke2005'Verhalen en vertalen. Bijbelse sporen in de Nederlandse woordenschat'. In: Nicoline van der Sijs (red.), Leeg en ijdel. Den Haag: Sdu, p. 11-38.
Mooijaart, Marijke2004'Verandering in het kwadraat: het redactionele taalgebruik in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)'. In: Saskia Daalder, Theo Janssen & Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen voor Arjan van Leuvensteijn, aangeboden bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, p. 51-59.
Mooijaart, Marijke2011'Van acht (507) tot zwangerschap (1851): historische lexicografie van boek tot internet'. In: Nederlandse Taalkunde 16, 2, p. 141-152.
Mooijaart, Marijke2009'Tichter by de taal kin men net komme. Oer it Frysk Hânwurdboek as ientalich wurdboek'. In: Pompeblêden 80, p. 22-24.
Mooijaart, Marijke2010'The negation particle ne in the historical dictionaries of Dutch'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden: Fryske Akademy, p. 1033-1043.
Mooijaart, Marijke2010'The complete history? Dutch words in four historical dictionaries'.In: John Considine (red.), Current projects in historical lexicography. Newcastle: Cambridge Scholars, p. 83-98.
Mooijaart, Marijke1993'Some Remarks on the Atlas of Early Middle Dutch Linguistic Variants'. In: Wolfgang Viereck (hrsg.), Historische Dialektologie und Sprachwandel. Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 29.7.- 4.8.1990 Band 2. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 367-377.
Mooijaart, Marijke2010'Rijk van taal en spraak. Nederlands in het Amsterdam van 1620'. In: Simon Groot (red.), Kerstmotetten voor Ons'Lieve Heer op Solder, p. 16-20.
Mooijaart, Marijke2006'Nieuw: Oud-Nederlands'. In: Metaal, tijdschrift voor Neerlandici 3, 2, p. 18-19.
Mooijaart, Marijke2005'Niet stichtend, wel onmisbaar: belul als voorloper van benul'. In: Jaap Engelsman, Joep Kruijsen et al. (red.), Taal als levenswerk. aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu, p. 90-95.
Mooijaart, Marijke1991'Morfologische verandering in het Nederlands van de dertiende tot de zeventiende eeuw - de vorming van vrouwelijke persoonsnamen'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 33, p. 193-213.
Mooijaart, Marijke2004'M.J. Koenen'. In : Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf (red.), Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Elektronische publicatie Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/online
Mooijaart, Marijke2010'Johannes van der Schaar'. In: Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Elektronische publicatie Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/online
Mooijaart, Marijke2001'In den beginne ... Genesis in het Nederlands van 2001'. In: Met andere woorden 20, p. 13-19.
Mooijaart, Marijke2002'Het WNT in 2002.' In: De Woordenaar 6, p. 1-8.http://www.fa.knaw.nl/fa/uitgaven/Trefwoordonline
Mooijaart, Marijke1995'Geographical and linguistic distance in thirteenth-century Dutch'. In: Jaces Fisiak (red.), Medieval Dialectology. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 79. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, p. 137-152.
Mooijaart, Marijke1997'Geen geelzucht, maar geldzucht: zucht als tweede lid van samenstellingen in de geschiedenis van het Nederlands'. In: Ariane van Santen & Marijke van der Wal (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden: SNL, p. 95-104.
Mooijaart, Marijke2010'Doorlopende lexicografie: vier historische woordenboeken van het Nederlands in één databank'. In: Neerlandica Wratislaviensia XIX, p. 5-17.
Mooijaart, Marijke2008'Dictionary of the Golden Age'. In: Mooijaart & Van der Wal (red.), Yesterday's Words. Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 230-240.
Mooijaart, Marijke2009'Dichter bij de taal kun je niet komen. Over het Frysk Hânwurdboek als eentalig woordenboek'. In: Trefwoord (E-zine) 2009.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/mooijaart-lezing-fhwb.pdfonline
Mooijaart, Marijke1998'De woordenboeken in het Woordenboek.'In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu, p. 259-279.
Mooijaart, Marijke2004'De letter als lemma'. In: Stefan Kiedrón und Agata Kowalska-Szubert (red.), Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo O&sacute,wiatowe, p. 263-273.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/letter.pdfonline
Mooijaart, Marijke2004'Citations in the Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: Julie Coleman & Anne McDermott (red.), Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research. Lexicographica Series Maior 123. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 201-211.
Mooijaart, Marijke1998'Beginnen bij de Z'. In: Trefwoord 13, WNT-special, sectie 'Bij de voltooiing van het WNT', p. 80-83.
Mooijaart, Marijke2011'Apherdianus, 16th-century Dutch proverbs and the Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)em>'. Paper ICHLL 5, Oxford 14-16 June 2010.http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3A2fe5bf5b-3ca9-4d15-8f60-eaadde2e156donline
Mooijaart, Marijke2009'Adam en Eva en het moderne taalparadijs'. In: Nederlands Dagblad, 27-11-2009, Het Katern, p. 1.http://www.nd.nl/artikelen/2009/november/27/adam-en-eva-en-het-moderne-taalparadijsonline
Mooijaart, Marijke2005'Scenct claereit end rode wijn... . Over de betekenis van rood in het Middelnederlands'. In: Arend Quak & Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 225-241./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/bundelwil2005/Mooijaart.pdfpdf
Mooijaart, Marijke2009'"Het is vast gezocht, dat gevonden moet zijn". Idiomatische verbindingen in het WNT'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 297-308.
Mooijaart, Marijke2007'"Een stilleven van een romer ende een witte-brootsbol". Schilderijbenamingen in de zeventiende-eeuwse schilderkunst van de Lage Landen'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Afscheidsbundel Piet van Sterkenburg. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 233-240.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/stilleven.pdfonline
Mooijaart, Marijke (red.)2011Discussie 'Historische woordenboeken op internet'. In: Nederlandse Taalkunde 16, 2, p. 142-242.
Mooijaart, Marijke & Peter van der Heijden1992'Linguïstische en geografische afstand in dertiende-eeuws Middelnederlands'. In: Taal en Tongval XLIV, 2, p. 188-216.
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal2008Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Vantilt.
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal2011Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Vantilt (2de, herziene druk).
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal (red.)2008'Yesterday's Words'. In: Mooijaart & Van der Wal (red.), Yesterday's Words. Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 2-15.
Mooijaart, Marijke & Hans Westgeest1994'Terminology and the Woordenboek der Nederlandsche Taal', in: Willy Martin, Willem Meijs, Margreet Moerland et al. (red.), Euralex 1994 Proceedings. Amsterdam, p. 555-564.http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex1994/63_Euralex_Marijke%20Mooijaart%20and%20Hans%20Westgeest%20-%20Terminology%20and%20the%20Woordenboek%20der%20Nederlandsche%20Taal.pdfpdf
Mooijaart, Marijke & Hans Westgeest1996'Muziek in de kathedraal. De muzikale vakwoordenschat in het WNT'. In: Trefwoord 11, p. 53-69.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/muziekwnt.pdfpdf
Mooijaart, M.2001'Niet bedacht op onderduiken. Het WNT in revisie'. In: Neerlandica Wratislaviensia XIII, p. 75-85.
Mooijaart, M.2004'Negentiende-eeuws Vlaams in het WNT'. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114, p. 33-53.
Mooijaart, M.A.1992Atlas van Vroegmiddelnederlandse Taalvarianten. Utrecht: LEd. (dissertatie Leiden).http://www.dbnl.org/tekst/mooi006atla01_01/online
Mooijaart, M.A.1990'Vroegmiddelnederlandse taalvariatie. Materiaalverzameling en karteermethode'. In: TNTL 106, p. 40-65.
Mooijaart, M.A.1990'Spelling- en taalvariatie bij zeven 13e-eeuwse klerken'. In: Voortgang 11, p. 155-179.
Mooijaart, M.A.1996'Ick groete di ─ Ick gruete iu. Interne taalvariatie in het gebedenboek hs. 716 uit de Dombibliotheek van Wrocław'. In: Neerlandica Writislaviensia IX, p. 85-96.
Mooijaart, M.A., D.J.G. Geirnaert & R. Tempelaars1997'Lexicologie'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Hoofdstuk 5, Vroegnieuwnederlands (circa 1550-1650), 5.2.4. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 334-357.http://www.dbnl.org/tekst/toor004gesc01_01/toor004gesc01_01_0016.phponline
Mooijaart, M.A. & R. Tempelaars1997'Lexicologie'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Hoofdstuk 6, Nieuwnederlands (circa 1650-1880), 6.5. Amsterdam: Amsterdam University Press 1997.p. 429-453.http://www.dbnl.org/tekst/toor004gesc01_01/toor004gesc01_01_0022.phponline
Mooijaart, M.A. & P.G.J. van Sterkenburg1998'Inleidende opmerkingen bij het taalgebruik'. In: Stanisław Prędota, m.m.v. M.A. Mooijaart & P.G.J. van Sterkenburg, Een laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie, hs. Wrocław, Biblioteka Kapitulna 716. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocłlawskiego, p. 10-19.
Moerdijk, Fons2002Het woord als doelwit. Amsterdam: Vossiuspers UvA. (Rede. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Nederlandse Lexicografie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 19 april 2002.)
Moerdijk, Fons1998Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). 's-Gravenhage: Sdu.
Moerdijk, Fons2006'Woordenschat en woordenboek'. In: Nicoline van der Sijs, Jan Stroop, Fred Weerman (red.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, p. 98-108.
Moerdijk, Fons2003'The codification of semantic information'. In: Piet van Sterkenburg (red.), A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins, p. 279-297.
Moerdijk, Fons2003'Metalexicografie en betekenisbeschrijving in het WAT'. In: 'n Man wat beur. Huldiginsbundel vir Dirk van Schalkwyk. Stellenbosch: Buro van die WAT, p. 86-106.
Moerdijk, Fons1985'Het belang van neologismen voor de lexicale semantiek, 'kamerbreed' geëtaleerd'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 101 (1985).
Moerdijk, Fons2004'Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Nederlandse Taalkunde 9, p. 175-182.http://taalkunde.letterentijdschriften.nl/document_articles/208.pdfpdf
Moerdijk, Fons2008'Frames and Semagrams. Meaning Description in the General Dutch Dictionary'. In: Elisenda Berndal & Janet De Cesaris (red.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), p. 561-571.
Moerdijk, Fons2007'Een nieuwe generatie elektronische woordenboeken'. In, p. Boersma, P. Hemminga, G.Th. Jensma (red.), Philologia Frisica Anno 2005. Lezingen fan it sechtjinde Frysk filologekongres 14, 15 en 16 desimber 2005. Leeuwarden: Friske Akademy, p. 195-217.
Moerdijk, Fons2003'Doe je "neuken" zo? De weerslag van de seksuele revolutie in de lexicografie van het Standaardnederlands'. In: Jan Stroop (red.) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker, p. 341-352.
Moerdijk, Fons2007'Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 63-75.
Moerdijk, Fons2004'Definities met een aanloopje'. In: Johan De Caluwe et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde Gent - Academia Press, p. 621-629.
Moerdijk, Fons2004'De wording van het Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen van het Vijftiende Colloquium Neerlandicum 15. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, p. 431-443.http://www.dbnl.org/tekst/_han001200301_01/_han001200301_01_0029.phponline
Moerdijk, Fons2009'De lexicografie van persoonsnamen'. In: Ronny Boogaart et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek, p. 237-250.
Moerdijk, Fons2008'Das Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) und elexiko — ein Vergleich'. In: Annette Klosa (red.), Lexikografische Portale im Internet. OPAL (Online publizierte Arbeiten zur Linguistik) 1, p. 143-151.
Moerdijk, Fons2005'Chronologische lexicografie en het gele boekje van Wil Pijnenburg'. In: Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 191-223.
Moerdijk, Fons, Carole Tiberius & Jan Niestadt2008'Accessing the ANW Dictionary'. In: Proceedings of the Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon (COGALEX 2008). Coling 2008 Organizing Committee, p. 18-24. Pdf
Moerdijk, Fons, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.)2007Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden.
Moerdijk, Fons & Rob Tempelaars2004'Steeds losser op z'n Engels? De spelling van tweeledige samenstellingen in het eigentijdse Nederlands'. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, p. 37-49.
Moerdijk, F.2000'Woordenboeken in het nieuwe millennium'. In: Trefwoord, december 2000.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2000/woordenboeken-in-het-nieuwe-millennium/online
Moerdijk, F.2001'Voorbericht' en 'Inleiding', in: Aanvullingen WNT, Deel I, blz. VII-XLVII. B t/m Barogram, in a.w., kolom 67-151.
Moerdijk, F.2000'The Dictionary of the Dutch Language. Its Main Characteristics and its Impact on New Projects'. In: Proceedings of the OVI-Conference, Florence 9-11 juli 2000.
Moerdijk, A.1998'Het WNT als organisatie'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 11-24.
Moerdijk, A.M.F.J. en R. Tempelaars1999Van A tot Z en verder… Lezingen bij de voltooiing van het WNT. 's Gravenhage: Sdu.
Maks, I., C. Tiberius & R. van Veenendaal2008'Standardising bilingual lexical resources according to the Lexicon Markup Framework. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08).http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/439_paper.pdfpdf
Maks, I. & B. Boelhouwer2006'Exploring opportunities for comparability and enrichment by linking lexical databases'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources, pp. 1874-1879.
Leuvensteijn, J.A., W.J.J. van Pijnenburg & M.C. van den Toorn1997'Inleiding'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam University Press, Amsterdam.http://www.dbnl.org/tekst/toor004gesc01_01/toor004gesc01_01_0003.phponline
Landsbergen, Frank2016'Dat is wel echt een dingetje'. In: Ronny Boogaart, Saskia Lensink & Alex Reuneker (red.), Aries netwerk. Een constructicon, p. 132-134.
Landsbergen, Frank, Carole Tiberius & Roderik Dernison2014'Taalportaal: an Online Grammar of Dutch and Frisian'. In: Nicoletta Calzolari et al. (red.), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14).http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/index.htmlonline
Kruyt, Truus2003'Multifunctional linguistic databases: Their multiple use'. In: Piet van Sterkenburg (red.), A Practical Guide to Lexicopraphy. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p. 194-203.
Kruyt, Truus2009'Lexicologie in een maatschappelijke context: spinning'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 289-295.
Kruyt, Truus1998'Het WNT: een schitterende diamant in een elektronische schatkamer'. In: Trefwoord 13, Jaarboek Lexicografie 1998-1999, p. 84-87.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2000/het-wnt-een-schitterende-diamant/#c729online
Kruyt, J.G.2005'Woordsoorttoekenning in de Geïntegreerde Taalbank'. In: J. Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu, p. 81-84.
Kruyt, J.G.1998'Valkuilen bij corpusonderzoek'. In: Nederlandse Taalkunde 3, 2, p. 137-140.
Kruyt, J.G.2000'Towards the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: Revue française de linguistique appliquée, V-2, p. 33-44.
Kruyt, J.G.2004'The Integrated Langauage Database of 8th - 21 st-Century Dutch'. In: M.T. Lino, M. F. Xavier, F. Ferreira, R. Costa, R. Silva (red.), Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Parijs: ELRA, p. 1751-1754.'
Kruyt, J.G.1995'Technologies in Computerized Lexicography'. In: Lexikos 5 (Afrilex-reeks 5b), p. 117-137.
Kruyt, J.G.1995'Nationale tekstcorpora in internationaal perspectief'. In: Forum der Letteren 36, p. 47-58.
Kruyt, J.G.1996'Language Databases for Dutch'. In: The Low Countries 1996-97, Year Book of the Flemish-Netherlands Foundation 'Stichting Ons Erfdeel', p. 279-280.
Kruyt, J.G.1998'Elektronische woordenboeken en tekstcorpora voor Europese taaltechnologie'. In: Trefwoord 12, Jaarboek Lexicografie 1997-1998, p. 28-42.
Kruyt, J.G.1998'Dutch Written Language Resources, their Users and Uses'. In: Proceedings First International Conference on Language Resources en Evaluation, ELRA, Parijs, p. 959-963.
Kruyt, J.G.2007'De informatiedrager als informant: digitale tekstcorpora'. In: Handelingen LX der Koninlijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Themanummer: De informatiedrager als informant. Brussel, p. 71-86.
Kruyt, J.G., S.A. Raaijmakers, P.H.J. van der Kamp, & R.J. van Strien1996'On-line Access to Linguistically Annotated Text Corpora of Dutch via Internet'. In: H. Rettig (red.), Language Resources for Language Technology. Proceedings of the First European TELRI Seminar. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, p. 173-178.
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg1995'A new Dutch Spelling Guide'. In: Language Resources for Language technology, Proceedings of the first TELRI European Seminar in Tihany, p. 133-141.
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg1996'Corpus Design criteria'. In: Calzolari, N., M. Baker en J.G. Kruyt (red.), Towards a Network of European Reference Corpora: Report of the NERC Consortium Feasibility Study. Linguistica Computazionale vol. XI. Pisa: Giardini, p. 57-72.
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg,1996'A new Dutch Spelling Guide'. In: H. Rettig (red.), Language Resources for Language Technology. Proceedings of the First European TELRI Seminar. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, p. 133-141.
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij1992'Towards a computerized historical dictionary of Dutch: from printed dictionary to correct text file'. In: F. Kiefer et al. (red.), Papers in computational lexicography COMPLEX '92. Boedapest: Hungarian Academy of Sciences, p. 203-210.
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij1992'Towards a computerized historical dictionary of Dutch'. In: Acta Linguistica Hungarica 41 (1-4). Boedapest: Hungarian Academy of Sciences, p. 159-174.
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij1993'Converting the historical dictionary of Dutch to electronic form'. In: Optical Character Recognition in the Historical Discipline, Proceedings of an international workshop organized by Netherlands Historical Data Archive and Nijmegen Institute for Cognition and Information. Göttingen: Max-Planck-Institut für Geschichte, p. 131-138.
Kruyt, J.G. & Dutilh, M.W.F.1997'A 38 Million Words Dutch Text Corpus and its Users'. In: Lexikos (Afrilex-reeks 7), p. 229-244.
Kruyt J.G.2007'Taaltechnologische vooruitgang: een reeks "kleine onnozele ontdekkingjes". In: F. , Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Uitgeverij Koninklijke Brill Leiden, p. 161-168.
Kovar, Vojtech, Simon Krek, Irena Srdaovid, Carole Tiberius & Adam Kilgarriff2010'A Quantative Evaluation of Word Sketches'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
Kinable, Dirk1997Facetten van Boendale. Literair-historische verkenningen van Jans Teesteye en de Lekenspiegel (diss.). Leiden 1997.
Kinable, Dirk2015'Reflections on the concept of a scholarly dictionary'. In: Kernerman Dictionary News 23.http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2015/10/kdn23_21_20150507_kinable.pdfonline
Kinable, Dirk1998'Lees maar, er staat vaak niet wat er staat. Over interpretatiemoeilijkheden in de WNT-lexicografie'. In: Heyvaert, F. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 211-235.
Kinable, Dirk2008'Latijnse en Middelnederlandse "disputaties". Babelse tweespraak en lexicale analyse'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 15 (2008), p. 70-95.http://www.dbnl.org/tekst/_que002200801_01/_que002200801_01_0006.phponline
Kinable, Dirk2001'Een wereldbeschouwelijke spiegel voor de leek: codex Marshall 29.' In: Spiegel der Letteren 43 (2001), p. 3-31.
Kinable, Dirk2006'Computerized restoration of historical dictionaries: uniformization and date-assigning in dictionary quotations of the Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: Journal of literary and linguistic computing (2006) 21 (3), p. 295-310.http://llc.oxfordjournals.org/content/21/3/295.abstractonline
Kinable, Dirk2013'"Semagrams" in Historical Lexicography and their Applicability for Text Research. The Case of "Maskeroen"'. In: International Journal of Lexicography 26 (2013), p. 424-448.http://ijl.oxfordjournals.org/search?fulltext=kinable&submit=yes&x=0&y=0online
Kinable, Dirk2009'Redactionele en computationele voorbeeldselectie'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 161-172.
Kinable, D.C.J.2017'At the Crossroads of Digital Humanities and Historical Lexicography: The Middle Dutch "Seemly Play (Abel Spel) of Winter and Summer" as a Research Case'. In: Journal of Digital Scholarship in the Humanitieshttps://academic.oup.com/dsh/article/doi/10.1093/llc/fqx051/4436416/At-the-crossroads-of-digital-humanities-andonline
Kilgarriff, Adam & Carole Tiberius2013‘Genre in a Frequency Dictionary’. In: Andrew Hardie and Robbie Love (eds.), Corpus Linguistics 2013 Abstract Book. Lancaster. UCREL, 142-144.http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2013/doc/CL2013-ABSTRACT-BOOK.pdfpdf
Kilgarriff, Adam & Carole Tiberius2009'The Sketch Engine for Dutch with the ANW corpus'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 237-255.
Kenter, Tom, Tomaz Erjavec, Maja Zorga Dulmin & Darja Fiser2012Lexicon construction and corpus annotation of historical language with the CoBaLT editor./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/Cobalt-LaTeCH-12-final.pdfpdf
Kamp, Peter van der2007'De ontwikkeling van het ANW-artikelformulier: grenzen aan de groei'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 151-160.
Kamp, P.H.J. van der1999'European Language Activity Network — ELAN'. In: STDH Nieuwsbrief 11, p. 5-7.
Kamp, P.H.J. van der & J.G. Kruyt2004'Putting the Dutch PAROLE Corpus to Work'. In: M.T. Lino et al. (red.), Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Parijs: ELRA, p. 1767-1770.
Jong, Ellen de & Mariëlle Smits1998'Manuscriptvoorbereiding en correctie'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 77-99.
Honselaar, W.J.J. & J. Sweep2012‘Arguments between rigidity and flexibility. A lexicographic problem’. In: H.A. van der Liet & M. Norde (Eds.), Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies). Amsterdam: Scandinavisch Instituut, p. 81-111.
Heyvaert, Frans2009'Terug naar school!' In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 143-160./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/fonsverborum2009/heyvaert.pdfpdf
Heyvaert, F.2010'An outline for a semantic categorization of adjectives'. In: A. Dykstra & T. Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/euralex2010/heyvaert.pdfpdf
Heyvaert, F., A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits & R. Tempelaars (red.)1998Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu.
Heestermans, H.1999'Een nationaal museum der taalvormen: de totstandkoming van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)'. In: Onze Taal 68, p. 90-92.tijdschrift
Geirnaert, Noël & Marijke Mooijaart1992'Een onbekende middelnederlandse oorkonde uit 1265 van de schepenen van het Brugse vrije'. In: Taal en Tongval XLIV, 1, p. 71-75.
Geirnaert, Dirk2013’Verhelderende dialogen bij de vakman’. In: Madoc. Tijdschrift voor de Middeleeuwen 27 (2013), p. 211-220https://www.academia.edu/14871215/Verhelderende_dialogen_bij_de_vakmanonline
Geirnaert, Dirk2014’Pastoorsmeid in het Ancien Régime: een profielschets op rijm’. In: Biekorf 114 (2014), p. 151-162https://www.academia.edu/14606427/Pastoorsmeid_in_het_Ancien_R%C3%A9gime_een_profielschets_op_rijmonline
Geirnaert, Dirk2018’One hundred and eleven Drawings identified as the Work of Marcus Gheeraerts’. Webartikel op University Leiden – Leiden Arts in Society Blog, October 2018.https://www.leidenartsinsocietyblog.nl/articles/one-hundred-and-eleven-drawings-identified-as-the-work-of-marcus-gheeraertsonline
Geirnaert, Dirk2012’Leidse gedenksteen ontraadseld’. In: Leids Jaarboekje 2012, p. 66-72https://www.academia.edu/14528358/Leidse_gedenksteen_ontraadseldonline
Geirnaert, Dirk2015’Eduard de Dene in Groningen’. InBiekorf 115 (2015), p. 329-332https://www.academia.edu/16595349/Eduard_de_Dene_in_Groningenonline
Geirnaert, Dirk2011'In memoriam Nienke Bakker (1916-2011)'. In: Biekorf 111, p. 486-487.
Geirnaert, Dirk2010'In memoriam Félicien de Tollenaere (1912-2009)'. In: Biekorf 110, p. 118-119.
Geirnaert, Dirk2009'Werken aan de toekomst van het verleden: van MNW naar MNW_online'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 201-214.
Geirnaert, Dirk2011'Restauratie met rekenfout. Eduard de Denes chronogram voor de Bogardenschool'. In: Biekorf 111, p. 186-191.
Geirnaert, Dirk2010'Nieuw woordenboek van het West-Vlaams verschenen' (recensie van F. Debrabandere, 'West-Vlaams zakwoordenboek', Antwerpen, 2010). In: Biekorf 110, p. 466-467.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2011/west-vlaams-woordenboek/online
Geirnaert, Dirk & Robrecht Lievens2018Van zondeval tot hemel. Staties uit de heilsgeschiedenis. Een reeks geïllustreerde devotionele strofen van Anthonis de Roovere (Gouda, 1482). Jaarboek 2013 Koninklijke soevereine hoofdkamer van Retorica „De Fonteine“ te Gent. LXIII. Tweede reeks, nr. 55. Gent.boek
Geirnaert, Dirk & Hans Kienhorst2015’Wie is De cock? Twee blaadjes met aan de “cock van Gruenendale” toegeschreven teksten (Collectie Soeterbeeck, Fr. 20)’. In: Ons geestelijk erf, 86 (2015), p. 24-40http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3080600&journal_code=OGEonline
Geirnaert, D.2003Recensie van F. Debrabandere, 'West-Vlaams etymologisch woordenboek'. In: Biekorf 103 (2003), p. 321-323.http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/jaargang-2011/etymologisch-woordenboek-vlaams/online
Geirnaert, D.2006'Tellende rederijkers? Aanvulling bij de oplossing van Anthonis de Rooveres schaakbordgedicht'. In: Biekorf 106, p. 226-233.
Geirnaert, D.2005'Over de onbetrouwbaarheid van der minnen zeden in het Antwerps Liedboek'. In: Nederlandse Letterkunde, 10 (2005), 2, p. 116-128.https://www.dbnl.org/tekst/_ned021200501_01/_ned021200501_01_0011.php
Geirnaert, D.2008'Jan van Leeuwen in vertaling. Onderzoek rond een Latijnse excerptencollectie'. In: Queeste 15, 1, p. 55-69.http://www.dbnl.org/tekst/_que002200801_01/_que002200801_01_0005.phponline
Geirnaert, D.2000'Honderd Biekorfjaargangen en het WNT'. In: Biekorf 100, afl. 4, p. 316-334.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/honderd-jaar-biekorf-in-wnt_trfwd.pdfpdf
Geirnaert, D.2006'A reader of the Rose in Bruges: Fragments from the Roman de la Rose in a Middle Dutch manuscript'. In: Neophilologus 1, p. 13-24.http://www.springerlink.com/content/pg7405k768l3828m/online
Geirnaert, D.1996'Visser versus boer, of de lof der mildheid'. In: F. Willaert et al. (red.), Tegendraads genot, opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven: Peeters, p. 175-186.
Geirnaert, D.2003'Oudfranse verzen in een Middelnederlands rekeningenboek'. In: Biekorf 103 (2003), p. 231-235.
Geirnaert, D.2008'Museumstuk afgestoft: Antwerpse fragmenten van de Jourdein van Blaves'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 124, 2, p. 96-105.https://www.dbnl.org/tekst/_tij003200801_01/_tij003200801_01_0010.php
Geirnaert, D.1994'Maarten aan Tanneke: een liefdesbrief uit de late middeleeuwen'. In: Biekorf 94, p. 248-260.https://www.dbnl.org/tekst/_bie001199401_01/_bie001199401_01_0072.php
Geirnaert, D.1997'Het verleden krijgt een toekomst: informatie over een geplande 'cd-rom Middelnederlands''. In: Trefwoord 12, p. 48-54.
Geirnaert, D.1995'De kamers van rhetorica te Brugge. Een blik op 400 jaar Brugse rederijkersactiviteit'. In: Biekorf 95, p. 234-250.
Geirnaert, D.1997'CD-ROM Middelnederlands'. In: K.H. van Dalen-Oskam et al. (red.), Dictionaries of medieval Germanic languages: a survey of current lexicographical projects. Turnhout, p. 11-23.
Geirnaert, D.2000''Membra disiecta': banden met het versneden verleden'. In: Ria Jansen-Sieben et al. (red.) Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum, p. 85-101.http://www.dbnl.org/tekst/geir002memb01_01/online
Geirnaert, D.2005''Gheen ste ter weerelt'. Het devies van Jacob vander Gheenste'. In: Biekorf 105, p. 269-273.
Geirnaert, D., & Paul, J. Smith1992'Tussen fabel en embleem: "De warachtighe fabulen der dieren (1567)"'. In: Literatuur 9, p. 22-33.artikel
Geirnaert, D. & R. Tempelaars2000'Negentien Leidse Gezellebrieven'. In: Biekorf, themanummer Opstellen omtrent Guido Gezelle 1899-1999, afl. 99, p. 346-388.http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/19_Leidse_GezellebrTrfwd.pdfpdf
Geirnaert, D. & R. Lievens2005'Was kanunnik Aegidius Joye ook een 'excellens poëta'?'. In: >Biekorf 105, p. 134-147.
Geirnaert, D. & J. Reynaert1993'Geestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen'. In: Th. Mertens (red.), Boeken voor de eeuwigheid: Middelnederlands geestelijk proza. Amsterdam, p. 190-209 en 426-434.
Geerts, G. & J. Beeken1992'Kan de ANS gebruiksvriendelijker worden gemaakt? De meervoudsvorming als testcase'. In: Acta Universitatis Wratislaviensis, 1356, p. 107-117.
Fannee, Mathieu2017‘Warmonds vergeten akkerland’. Een supplement bij ‘tlant te Waremunde’. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond).http://rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/warmond-historisch-genootschap-warmelda/warmonds-vergeten-akkerland-reconstructie-van-een-laatmiddeleeuws-landschap.pdfpdf
Fannee, Mathieu2014‘Middeleeuwse toponiemen in Warmond’. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), pp. 138-168
Fannee, Mathieu2017‘De betekenis van veldnamen in kasteelonderzoek’. In: Kastelen en Historische Buitenplaatsen, infoblad van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen, nr. 3 (Noordwijk, juni 2017)
Fannee, Mathieu2017'Hoe komt het Warmondse adellijke huis ‘te Waert’ aan zijn naam?'. In: De Hekkensluiter, Jaargang 14 (2017), nr.2. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond)
Fannee, Mathieu & Karling Rottschäfer2014‘De naam Warmond’. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), pp. 7-12
Engelsman, Jaap, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders & Rob Tempelaars (red.)2005Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu.
Eerten, Laura van2018‘Van astronaut tot vlinder. De namen van vuurwerk’. In: Onze Taal 87, 12, p. 18-19https://onzetaal.nl/uploads/editor/1812_vuurwerk.pdfpdf
Eerten, Laura van2015'Woordbeleg'. In: Taalvoutjes 31 dec 2015.http://www.taalvoutjes.nl/woordweetje-woordbelegonline
Eerten, Laura van2015'Weg met dat woord!'. In: Taalunie: Bericht editie november 2015.http://taaluniebericht.org/artikel/taaltrends/weg-met-dat-woordonline
Eerten, Laura van2012'Waarom Lange Frans "ochtond" zegt'. In: Onze Taal 81, 1, p. 14-15./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/waaromlangefransochtondzegt.pdfpdf
Eerten, Laura van2009'Handgebaren verraden je moedertaal. Webartikel op: Kennislink.
Eerten, Laura van2017'Genderneutrale kids' In: Taalvoutjes, 10 november 2017
Eerten, Laura van2016'Ergerwoorden'. In: Taalvoutjes 25http://www.taalvoutjes.nl/column-ergerwoordenonline
Eerten, Laura van2009'De TST-Centrale: voor het behoud van digitaal Nederlandstalig onderzoeksmateriaal'. In: EWI-Review. Magazine van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, afl.6, p. 33.
Eerten, Laura van2017'Allemaal beestjes'. In:Taalvoutjes 1 oktober 2017.https://www.taalvoutjes.nl/column-allemaal-beestjesonline
Eerten, Laura van2015'Achter de schermen bij het Groene boekje'. In: Taalunie: Bericht editie oktober 2015.http://taaluniebericht.org/artikel/taaltrends/achter-de-schermen-bij-het-groene-boekjeonline
Eerten, Laura van2007'Over het Corpus Gesproken Nederlands'. In: Tijdschrift Nederlandse Taalkunde 3 (2007), 194-215.
Eerten, Laura van, Vivien Waszink2018Kids, koffietjes & comfortzone. Column op: www.taalvoutjes.nlonline
Van Eerten, L. & Waszink, V.2018Bijdragen aan: Taalkalender 2019.artikel
Eerten, Laura van, Tanneke Schoonheim, Josefien Sweep, Rob Tempelaars, Vivien Waszink & Raymond Noë2015Waar komt hagelslag vandaan? en nog 99 andere vragen over woorden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Genootschap Onze Taal. Thomas Rap, Amsterdam.boek
Eerten, Laura van, Rob Tempelaars, Boukje Verheij, Vivien Waszink, Saskia Aukema, Eva van Delft, Raymond Noë & Kees van der Zwan2017Waar komt suikerspin vandaan? en nog 99 andere vragen over woorden. Instituut voor de Nederlandse Taal/Genootschap Onze Taal. Thomas Rap, Amsterdamboek
Eerten, Laura van, Josefien Sweep, Rob Tempelaars, Boukje Verheij, Vivien Waszink & Raymond Noë2013Waar komt pindakaas vandaan? en 99 andere vragen over woorden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie / Genootschap Onze Taalboek
Eerten, Laura van & Griet Depoorter2011'Het Corpus Gesproken Nederlands, een waardevolle bron van hedendaagse spraak uit Nederland en Vlaanderen'. In: Neerlandia/Nederlands van Nu 115, 3, p. 31-33./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/tstc_neerlandia_nvn2011_3_cgn.pdfpdf
Eerten, Laura van & Vivien Waszink2017Taalkalender 2017
Van Eerten, L.2019Biogondiër, ecorexia, verticaal bos - De jongste klimaatwoorden. Onze Taal, 88(10), 16-17.artikel
Dutilh-Ruitenberg, M.W.F., J. de Does & J.G. Kruyt2005'PAROLE: een nieuw tekstcorpus raadpleegbaar voor onderzoek'. In: Nederlandse Taalkunde 10, p. 326-334.
Dutilh, T. & T. Kruyt2002'Implementation and Evaluation of PAROLE PoS in a National Context'. In: Manuel González Rodríguez en Carmen Paz Suarez Araujo (red.), Proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation (ELRA, Paris 2002), p. 1615-1621.
Does, Jesse de, Katrien Depuyd, Karina van Dalen-Oskam en Maarten Marx2017'Namescape: NER from a Literary Perspective'. In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. License: CC-BY 4.0https://doi.org/10.5334/bbionline
Does, Jesse de, Jan Niestadt en Katrien Depuydt2017'Creating research environments with BlackLab' In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. License: CC-BY 4.0https://doi.org/10.5334/bbionline
Does, J. de & J. van der Voort van der Kleij2002'Tagging the Dutch PAROLE Corpus'. In: M. Theune et al. (red.), Computational Linguistics in the Netherlands 2001 (Selected Papers from the Twelfth CLIN Meeting). Amsterdam - New York: Rodopi, p. 62-76.
Dirk Geeraerts & Fons Moerdijk1984'Toetsing van een modeltheoretisch geïnterpreteerde morfologie'. In: Spektator 13 (1983-1984).
Dijk, Quin van & Rob Tempelaars2009'Maand in, maand uit, geen dag hetzelfde! Lexicografie uit een ander vaatje, met het rijtjeswoord als doelwit'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 173-184.
Depuydt, Katrien, Jesse de Does, Pieter Duijff, Hindrik Sijens2017'Making The Dictionary of the Frisian Language available in the Dutch historical dictionary portal'. In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. License: CC-BY 4.0https://doi.org/10.5334/bbionline
Depuydt, K.A.C.2005Basiscodering in TEI voor de Geïntegreerde Taalbank: Het tekstencorpus. INL Working Papers 2005-1.
Depuydt, K.A.C. & M.W.F. Dutilh2002'TEI-encoding for the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: A. Braasch / C. Povlsen (red.), Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress (EURALEX 2002. Copenhagen, Denmark, August 13-17), vol. I, p. 683-688.
Dekker, Peter & Tanneke Schoonheim2018'Crowdsourcing Language Resources for Dutch using PYBOSSA: Case Studies on Blends, Neologisms and Language Variation'. In: Proceedings of the enetCollect WG3&WG5 Meeting, 24-25 October 2018.http://ceur-ws.org/Vol-2390/PaperB3.pdfpdf
Dekker, P. & Van Eerten, L.2019Ga lekker zitten. Neerlandistiek, 28 februari.https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/ga-lekker-zitten/online
Decorte, Steven, Tilly Dutilh-Ruitenberg & Truus Kruyt2005'Language change and linguistic annotation in the Integrated Language Database of 8th- to 21st-Century Dutch'. In: C.D. Pusch, J. Kabatek en W. Raible (red.), Romance Corpus Linguistics II, Corpora and Diachronic Linguistics. Tübingen: Gunter Narr Verlag, p. 293-302.
Dalen-Oskam, Karina van & Marijke Mooijaart2005Nieuw Bijbels Lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling. 3de herziene druk. Amsterdam: Bert Bakker.
Dalen-Oskam, Karina van & Marijke Mooijaart1992'Vroegmiddelnederlandse muntnamen. Vorm en betekenis'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 35, p. 87-126
Dalen-Oskam, K.H. van, D.J.G. Geirnaert & J.G. Kruyt2002'Text Typology and Selection Criteria for a Balanced Corpus: the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: A. Braasch / C. Povlsen (red.), Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress (EURALEX 2002, Copenhagen, Denmark, August 13-17), vol. I, p. 401-406./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/euralex_dalen_2002.pdfpdf
Dalen, Karina van & Marijke Mooijaart2000Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu. Amsterdam: Prometheus
Dalen, Karina van & Marijke Mooijaart2003Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu. 2de druk (pocketeditie). Amsterdam: Prometheus groep.
Daems, F., H. Verkuyl & J. Beeken2006'Als door één pen geschreven. Is de Witte Spelling beter?' In: Onze Taal 75, 10, p. 276-278artikel
Colman, L2016'Sustainable lexicography: where to go from here with the ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek, an online general language dictionary of contemporary Dutch)?'. In: International Journal of Lexicography 29 (2), p. 139-155.http://ijl.oxfordjournals.org/cgi/reprint/ecw008online
Colman, Lut2017'Paardengym'. In: Willy Martin & Marcel Thelen (red.). Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje
Colman, Lut2010'Een nieuw woordenboek voor België en Nederland: het Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Over taal 1 (jan.-febr.), p. 6-8
Colman, Lut2009'De verscheidenheid in de eenheid: het Belgische en Nederlandse Nederlands in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 131-142./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/fonsverborum2009/colman.pdfpdf
Colman, Lut & Marijke Mooijaart1998'Tot in het vijfde geslacht. De opleiding tot redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu, p. 83-97
Calzolari, N., M. Baker & J.G. Kruyt (red.)1996Towards a Network of European Reference Corpora: Report of the NERC Consortium Feasibility Study. Linguistica Computazionale vol. XI. Pisa: Giardini
Cahill, Lynne, Carole Tiberius & Jon Herring2013‘PolyOrth: Orthography, phonology and morphology in inheritance lexicons’. In: Written Language & Literacy 16:2, p. 146-185.https://www.esrc.ac.uk/my-esrc/grants/RES-000-22-1485/outputs/Download/33dfbde1-e06b-4ab7-bd02-e311909b1c44pdf
Bulté, Bram, Leen Sevens and Vincent Vandeghinste2018'Automating lexical simplification in Dutch.' In: Computational Linguistics in the Netherlands Journal. Volume 8https://www.clinjournal.org/clinj/article/view/78/70pdf
Broeder, D., Remco van Veenendaal, D. Nathan & S. Stromquist2006'A Grid of Language Resource Repositories'. In: 2nd IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing.http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?reload=true&arnumber=4031105online
Boogaart, Ronny, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal (red.)2009Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek
De Bonth, R.2019Van test naar tekst. Neerlandistiek,15 juni.https://www.neerlandistiek.nl/2019/06/van-test-naar-tekst/online
De Bonth, R., i.s.m. Geirnaert, D.2019Het 17e-eeuwse Nederlands van Rembrandt. Neerlandistiek, 12 maart.https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/het-17e-eeuwse-nederlands-van-rembrandt/online
Boekestein, M., G. Depoorter & R. van Veenendaal2006'Functioning of the Centre for Dutch Language and Speech Technology'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources, p. 2303-2306.http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/478_pdf.pdfpdf
Beijk, Egbert2009'De schaakstukken in het ANW'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 119-130./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/fonsverborum2009/beijk.pdfpdf
Beijk, Egbert, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars & Vivien Waszink (red.)2009Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher
Beeken, J.2010'Quo Vadis Lexicography at the Institute for Dutch Lexicology'. In: EURALEX Proceedings 2010. Leeuwarden./images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/euralex2010/beeken.pdfpdf
Beeken, J.1995'Idioom. Verwarrende verwanten'. In: Van Dale Taalbrief, 4, 9, p. 5
Beeken, J.2007'De succesvolle ontsluiting van een medisch tijdschrift via een medisch lexicon'. In: F. Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Afscheidsbundel Piet van Sterkenburg. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, 2007, p. 129-139
Beeken, J.1993'CLP: Computational Language Purism'. In: R. Dirven & J. Vanparys (red.), Proceedings of the 18th International LAUD-Symposium on "The Lexicon"
Beeken, J.2009'Bdnkt... T g j gd'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 409-419
Beeken, J.1996'Te veel u(w)'. In: Van Dale Taalbrief 5, 1/2, p. 5
Beeken, J., D. Geeraerts & D. Speelman1994'CLP: Computational Language Purism'. In: EURALEX 1994, 30/8-3/9, Amsterdam
Beeken, J. & W. van Langendonck1996'Vervrouwelijking van beroepsnamen'. In: Ons Erfdeel 62, 6, p. 16-25
Beeken, J. & P. van der Kamp2004'The Centre for Dutch Speech and Language Technology (TST Centre)'. In: LREC 2004. Lissabon, p. 24-30/5
Anrooij, W. van & M. Mooijaart1997'Editie van de Haarlemse gravenportretten en Editie van de versie 1516/-18 en de Franse vertaling (1518). Bijlage 2 (teksteditie onderschriften)'. In: W. van Anrooij (red.), De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Middeleeuwse studies en bronnen, 49. Hilversum: Verloren, p. 115-197
Geirnaert, D. & De Bonth, R. m.m.v. Depuydt, K.2019Klimaatschieter, dwangzoen en kastelen in Spanje. Woorden die we wisten, Instituut voor de Nederlandse taal / Scriptum.boek
Waszink, V.2019Smibanese: taal uit de Bijlmer. Onze Taal, 88(11), 8.artikel
Geirnaert, D. & De Bonth, R.2019Drakenbloed, blozeren en zwadderen. Zeventiende-eeuwse schilderstermen. In T. Askamp (red.), De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen, 22-40.artikel
De Bonth, R. & Geirnaert, D.2019De Rembrandt-Tutorials. Volledige uitgave, naar beste vermogen bezorgd. Neerlandistiek.nl, 4 oktober.https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/de-rembrandt-tutorials-volledige-uitgave-naar-beste-vermogen-bezorgd/online
De Bonth, R.2019Inleiding bij De Rembrandt-tutorials. Neerlandistiek.nl, 4 oktober 2019.https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/inleiding-bij-de-rembrandt-tutorials/online
Geirnaert, D. & Smith, P.J.2020Wieringa - Doedijns - Anna Folie - Van Lennep: Dutch Versions of Rabelais's Library of Saint-Victor. In: A. Pouey-Mounou & P. J. Smith (eds.), Early Modern Catalogues of Imaginary Books - a Scholarly Anthology (pp. 320-348). Brill.artikel
Geirnaert, D.2020A Gift for Hanno: the Fictitious Booklist of Eduard de Dene. In: A. Pouey-Mounou & P.J. Smith (eds.), Early Modern Catalogues of Imaginary Books - a Scholarly Anthology (pp. 112-134). Brill.artikel
Tempelaars, R. & Waszink, V.2019Heeft de academische lexicografie toekomst? Neerlandia, 123(4), 36-37.artikel
Waszink, V.2020Dushi, bae en schattebout, allemaal woorden voor liefjes en schatjes. Onze Taal, 89, 2, p. 22-23/images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/koosnaampjes-vivien.pdfpdf
Parlevliet, D. & Fannee, M. (red.)2019Een ambacht aan de Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de middeleeuwen. Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland.