Taalportaal

English

Een online grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans

Het Taalportaal brengt informatie over de grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans online bij elkaar op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier. Een dergelijk Taalportaal is vooralsnog uniek in de wereld. De grammaticale deelgebieden – klankleer, vormleer en zinsleer – die traditioneel worden onderscheiden zijn in één portaal geïntegreerd en door middel van kruisverwijzingen optimaal met elkaar verbonden. Zo is het voor taalkundigen mogelijk verbanden te vinden die anders wellicht verborgen zouden blijven. Maar behalve voor onderzoekers is het Taalportaal ook van groot belang voor mensen die op een praktische manier bezig zijn met taal, zoals docenten Nederlands.

Onze rol

Het Taalportaalproject is uitgevoerd door onderzoekers van het Meertens Instituut, de Fryske Akademy, de Universiteit Leiden en het Instituut voor de Nederlandse Taal. Het Afrikaanse deel wordt uitgevoerd binnen het VivA-project. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van de ICT-componenten, zoals o.a. een gebruiksvriendelijke bewerkingsomgeving voor auteurs, de webapplicatie en koppelingen met externe bronnen. De ontwikkeling van het Taalportaal heeft plaatsgevonden in nauw overleg met het CLARIN-NL-project (www.clarin.nl) waar het gaat om standaarden.

Looptijd project

Taalportaal was een vijfjarig NWO-grootproject dat liep van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016. Het Zuid-Afrikaanse project is in 2014 van start gegaan en loopt nog.

Taalportaal

An online grammar of Dutch, Frisian and Afrikaans

The aim of Taalportaal ('language portal') is to collect the existing information on the grammars of Dutch, Frisian and Afrikaans and make this information easily accessible through the internet in a way that is scientifically viable. Such a language portal is unique in the world. Three core domains traditionally distinguished in linguistics – phonology, morphology and syntax – have been integrated into one portal, using extensive cross referencing to ensure optimal linking. This offers interesting opportunities for linguists to discover relations and connections between linguistic phenomena that have remained hidden until now. Taalportaal is, however, equally important to people dealing with language and grammar in a more practical way, such as teachers, language advisors and authors developing teaching materials.

Our role

The Taalportaal project has been executed by researchers of the Meertens Institute, The Fryske Akademy, Leiden University and the Dutch Language Institute. The Afrikaans part is executed in the VivA project. The Dutch Language Institute is responsible for the realization and implementation of the IT components, such as a user-friendly editing environment for authors, the web application and links to external sources. The development of the Taalportaal happened in close consultation with the CLARIN-NL project (www.clarin.nl), which deals with standards.

Duration of the project

Taalportaal was an NWO Large project that ran from 1 January 2011 to 1 January 2016. The South-African project began in 2014 and is still running. The Taalunie (Dutch Language Union) and the Royal Dutch Academy of Sciences have agreed to guarantee the preservation and the curation of Taalportaal after its completion.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.