EnetCollect

English

Projectbeschrijving

EnetCollect staat voor European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques. Het doel van het project is om met behulp van crowdsourcing de productie van lesmateriaal voor taalleerders met verschillende niveaus en achtergronden te verbeteren. Een succesvol voorbeeld hiervan is Duolingo, een gratis app waarmee je een vreemde taal kunt leren. De app gebruikt de input van gebruikers om vertalingen van woorden en zinnen te verbeteren. Het EnetCollect-project is een zogeheten COST-actie: een netwerk van onderzoekers op het gebied van wetenschap en technologie, gesubsidieerd door COST (organisatie die wetenschappelijke samenwerking in Europa stimuleert).

Onze rol

Frieda Steurs is binnen het project actief als vicevoorzitter van werkgroep 3 'User-oriented design strategies for a competitive solution'. Carole Tiberius en Tanneke Schoonheim zijn beiden lid van het Management Committee.

Looptijd

Het project startte in maart 2017 en loopt tot maart 2021.

 

EnetCollect

Project description

EnetCollect stands for European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques. The goal of the project is to improve the production of teaching material for language learners of different levels and backgrounds by means of crowdsourcing. Duolingo, a free app for learning foreign languages, is a successful example of this. The app improves the translations of words and sentences by using the input of its users. The EnetCollect project is a so-called COST Action: a network of researchers in the field of science and technology, subsidised by COST (an organisation that stimulates scientific cooperation in Europe).

Our role

Within the project, Frieda Steurs serves as vice-chair of working group 3: 'User-oriented design strategies for a competitive solution'. Carole Tiberius and Tanneke Schoonheim are both members of the Management Committee.

Run Time

The project started in March 2017 and will run until March 2021.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.