TOTh 2022

Startdatum: 01/06/2022
Einddatum: 03/06/2022
Locatie: Chambéry en online
Prijs: 25-100 euro voor de training, respectievelijk voor de conferentie
Organisator: Université Savoie Mont Blanc
Theorie- en praktijkgerichte aspecten van terminologie en ontologie komen weer aan bod in de zestiende editie van de jaarlijkse TOTh-conferentie op donderdag 2 en vrijdag 3 juni. Het Elexis-project over lexicografische infrastructuur krijgt tijdens de conferentie een speciale sessie toegewezen. Aan het congres gaat een trainingsdag vooraf (woensdag 1 juni) onder het motto “Combining Terminology […]

CFST 2022

Startdatum: 28/09/2022
Einddatum: 29/09/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Innsbruck
Organisator: Universiteit van Innsbruck
Conceptuele relaties en conceptsystemen kan men vanuit een kennisgebaseerde invalshoek vormgeven als ontologieën. Recenter ontwikkeld is de benaderingswijze op basis van semantische frames. De vergelijking en de mogelijkheden en uitdagingen van beide systemen staan centraal in het congres Concept Systems and Frames in Terminology dat op woensdag 28 en donderdag 29 september plaatsvindt in Innsbruck.

Termes et relations 2022

Startdatum: 26/08/2022
Einddatum: 27/08/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Lublin
Organisator: Universiteit van Lyon en van Lublin
Onderzoek naar tweetalige terminologie krijgt zijn beslag in een congres dat taalkundige afdelingen van de universiteiten van Lublin en Lyon organiseren op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus rond het thema “brood”. Het onderwerp laat zich verder diversifiëren naar gelang van de domeinen zoals het agrarische, juridische en culturele, en de verschillende onderzoeksgebieden met betrekking […]

LREC 2022

Startdatum: 20/06/2022
Einddatum: 25/06/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Marseille
Organisator: European Language Resources Association
De dertiende Language Resources and Evaluation Conference wordt gehouden in Marseille van maandag 20 tot en met zaterdag 25 juni. Traditiegetrouw is de conferentie breed georiënteerd op taalbronnen en taaltechnologie, waarbij ook een terminologiecomponent wordt voorzien. De werksessies en een tutorial hebben ditmaal betrekking op machinale koppeling van terminologiedata, corporabouw en termextractie, en verder termbankontwerp […]

Multilingual digital terminology today

Startdatum: 16/06/2022
Einddatum: 17/06/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Padua en online
Prijs: 30-250 euro
Organisator: Universiteit van Padua
Terminografisch georiënteerd is het congres dat de universiteit van Padua op donderdag 16 en vrijdag 17 juni organiseert onder de titel Multilingual digital terminology today. Deze internationale conferentie doet een beroep op verschillende disciplines als terminologie, linguïstiek en Natural Language Processing om thema's te belichten met betrekking tot ontwerpstructuren voor termbanken, weergaveformaten en termbeheersystemen.

Terminology and Specialized Knowledge Representation

Startdatum: 09/06/2022
Einddatum: 10/06/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Rijeka en online
Organisator: Institute of Croation Language and Linguistics en University of Rijeka, rechtsfaculteit
Aan de universiteit van Rijeka in Kroatië vindt in het kader van het Dika-project (Dynamicity of Specialized Knowledge Categories) op donderdag 9 en vrijdag 10 juni een conferentie plaats over terminologie en de wijze waarop men gespecialiseerde kennis kan weergeven. Het onderzoeksperspectief richt zich sterk op semantische frames en op verschillende aspecten van de relatie […]

Pan-European terminology summit

Startdatum: 28/03/2022
Einddatum: 29/03/2022
Locatie: IJsland en online
Organisator: TermNet en FedTerm
Terminologie
Het FedTerm consortium en TermNet organiseren op maandag 28 en dinsdag 29 maart 2022 een Europees terminologiecongres over terminologiebronnen, -beheer en -beleid in minder verspreide talen. De aandacht gaat daarbij sterk uit naar de noordse landen en de mogelijkheden en infrastructuur van Europese projecten als EuroTermbank en FedTerm.

XLII VAKKI Symposium

Startdatum: 10/02/2022
Einddatum: 11/02/2022
Locatie: Vaasa en online
Prijs: 40 euro
Organisator: VAKKI Association
Terminologie
Op donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022 vindt de 42ste editie plaats van het Finse Vakki symposium, dat ditmaal handelt over `Verantwoordelijke communicatie’. Het onderwerp kadert in de reeks Vakki symposia die werden georganiseerd onder het overkoepelende thema van `Communicatie in de werkomgeving’ en breidt het perspectief uit naar de domeinen van wetenschap, politiek […]

tc world conference 2021

Startdatum: 08/11/2021
Einddatum: 19/11/2021
Locatie: online
Prijs: 580-990 euro
Organisator: tc world
Terminologie
Technische communicatie en technische vertaling steunen vanouds op gedegen terminologiebeheer maar staan ook steeds meer onder invloed van nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak. De najaarsconferentie van tc world belicht in een uitgebreid programma van maandag 8 november tot vrijdag 19 november zowel de gangbare, taalgeoriënteerde terminologiewerkzaamheden als technologiegerichte combinaties van terminologie met kunstmatige intelligentie, ontologieontwerp […]

REALITER 2021

Startdatum: 07/10/2021
Einddatum: 08/10/2021
Locatie: online
Organisator: REALITER
Terminologie
De 17de editie van de “Journée Scientifique” vindt plaats op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober. De onderzoeksvraag heeft betrekking op de verhouding van terminologie tot de sociaal-maatschappelijke dimensie van communicatie met het oog op culturele, interculturele en taalpolitieke aspecten.

LTT 2021

Startdatum: 03/11/2021
Einddatum: 05/11/2021
Locatie: online
Organisator: Réseau LTT-Lexicologie, Terminologie, Traduction
Terminologie
De twaalfde versie van de Journées du Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction vindt online plaats van woensdag 3 tot vrijdag 5 november. De focus is gericht op vertaalwerkzaamheden in institutionele contexten. Drie hoofdlijnen laten zich in het thema onderscheiden: de ontwikkeling en methodologische aanpassing van de vertaalpraktijken, de technologische en computationele hulpmiddelen en vernieuwingen, en de […]

TOTh

Datum: 10/12/2021
Locatie: Parijs en online
Organisator: TOTh
Terminologie
Naarmate het aantal internetbronnen als classificaties, thesauri en meertalige kennissystemen toeneemt, doet zich meer de nood voelen aan interoperabiliteit en integratie van data en kennissystemen. Over dit onderwerp richt TOTh een studiedag in op vrijdag 10 december. Mogelijke discussieonderwerpen zijn onder meer de invloed op de bouw van deze bronnen van Linked Open Data, Linguistic […]

TiNT 2021

Datum: 15/10/2021
Locatie: Brugge en/of online
Terminologie
Jaarlijks wijdt NL-Term een symposium aan de Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Deze TiNT-dag vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 oktober en is geïnspireerd door de in 2020 herdachte Brugse humanist Simon Stevin die al in de zestiende eeuw Nederlandstalige terminologie ontwikkelde voor sprekers van de landstaal. Op dit raakvlak van terminologie en communicatie […]

TermNet International Terminology Summer School

Startdatum: 01/07/2021
Einddatum: 04/07/2021
Locatie: online
Prijs: 99 euro/dag – 798 euro
Organisator: TermNet
Terminologie
Een nieuwe online editie van de zomerschool van TermNet is gepland van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli. De opleiding is praktijkgeoriënteerd en richt zich onder meer op wie terminologie hanteert in de dagelijkse werkzaamheden en voor bedrijfscommunicatie. Naast de algemene theoretische introducties worden jaarlijks andere accenten gelegd. In 2021 is er […]

DTT 2020/2021

Startdatum: 16/04/2021
Einddatum: 24/04/2021
Locatie: online
Prijs: 65-295 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie
Het tweejaarlijkse DTT-symposium, uitgesteld in 2020, is als online evenement verplaatst naar vrijdag 16 en zaterdag 17 april, en vrijdag 23 en zaterdag 24 april. Het praktijkgerichte programma behelst lezingen over terminologische toepassingen in de bedrijfswereld, begrips- en kennissystemen voor terminologiebeheer, en terminologie als instrument voor de optimalisatie en adverteermogelijkheden van zoekmachines. Doelgroepen zijn terminologen, vertalers, […]

4th International Conference on Terminology

Startdatum: 21/10/2021
Einddatum: 22/10/2021
Locatie: online en on-site
Prijs: 30-45 euro
Organisator: Institute of the Lithuanian Language, Centre of Terminology
Terminologie
Het Instituut voor de Litouwse Taal wijdt zijn vierde internationale conferentie over terminologie aan het thema 'Scientific, Administrative and Educational Dimensions’. Onder deze noemer bundelt de organisator op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober lezingen die zich verder laten indelen naar de klassieke deelonderwerpen zoals terminologieleer, terminografie, terminologiebeheer, termvariatie, terminologie en ontologieën, en terminologische standaardisatie.

EURALEX 2021

Startdatum: 07/09/2021
Einddatum: 11/09/2021
Locatie: 4th km Alexandroupolis-Thessalonikis, Alexandroupolis 68100
Prijs: 180-360 euro
Organisator: SybMorPhoSe Lab (Department of Greek Philology, Democritus University of Thrace)
Terminologie
Het 19de EURALEX-congres vindt plaats in Griekenland in Alexandroupolis van dinsdag 7 september tot zaterdag 11 september. Het thema voor deze editie is 'Lexicography for Inclusion'. Traditioneel vormt de conferentie een internationale ontmoetingsgelegenheid voor lexicografen, uitgevers, onderzoekers, softwareontwikkelaars en andere geïnteresseerden in woordenboeken. Lexicografie voor gespecialiseerd taalgebruik, terminologie en terminografie maken deel uit van het […]

JIAMCATT 2021

Startdatum: 19/04/2021
Einddatum: 23/04/2021
Locatie: online
Prijs: gratis toegankelijk voor geregistreerde leden
Terminologie
JIAMCATT is een jaarlijkse bijeenkomst over computerondersteunde vertaling en terminologie, die dit jaar is gepland van maandag 19 tot vrijdag 23 april. In het kader van machinevertaling worden ditmaal onderwerpen belicht zoals softwareontwikkelingen, begeleidende werkzaamheden in de vorm van pre-editing en post-editing, en mogelijkheden voor talen waar de beschikbaarheid van parallelteksten voor computertraining minder vanzelfsprekend […]

Nordterm 2021

Startdatum: 01/06/2021
Einddatum: 02/06/2021
Locatie: online
Prijs: gratis
Organisator: Finnish Terminology Centre TSK
Terminologie
'Terminology Work and Information Management’ is het onderwerp dat het tweejaarlijkse Nordterm-congres voor 2021 heeft geselecteerd. Aan de basis daarvan ligt het besef dat de steeds toenemende hoeveelheid informatie in de samenleving de behoefte aan gedegen informatiebeheer evenredig doet toenemen. Door haar focus op conceptuele analyse en conceptrelaties biedt terminologie hiervoor mogelijkheden. Op dinsdag 1 […]

VAKKI SYMPOSIUM

Startdatum: 11/02/2021
Einddatum: 12/02/2021
Locatie: online
Prijs: gratis
Terminologie
Het jaarlijkse symposium van de Finse VAKKI Communication Research Association (University of Vaasa) wordt ditmaal online georganiseerd op donderdag 11 en vrijdag 12 februari. Het onderwerp van deze 41e editie valt onder het thema `Communicatie in de werkomgeving’. De invalshoek is breder georiënteerd maar terminologie blijft een inherent deel van deze vorm van communicatie. Naast […]

EAFT

Startdatum: 25/11/2021
Einddatum: 26/11/2021
Locatie: Dublin City University
Terminologie
‘Terminology in Challenging Circumstances’ vormt het thema van het volgende terminologiecongres dat de European Association for Terminology op donderdag 25 en vrijdag 26 november organiseert in Dublin. Het congres vindt plaats in samenwerking met twee afdelingen binnen de faculteit Humanities and Social Sciences van Dublin City University (Fiontar & Scoil na Gaeilge en School of […]

NatAcLang

Startdatum: 07/10/2021
Einddatum: 08/10/2021
Locatie: Narva mnt 25, 10120 Tallinn (Estland)
Prijs: 100-145 euro
Terminologie
‘National languages in academic research and higher education’ is een internationaal congres dat op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 voor de tweede maal wordt georganiseerd aan de universiteit van Talinn. Waar Engels in academisch onderzoek en hoger onderwijs een steeds prominentere plaats inneemt, wordt hier een forum geboden voor reflectie over de rol […]

TOTh 2021

Startdatum: 03/06/2021
Einddatum: 04/06/2021
Locatie: onsite en online; Polytech site of Chambéry (building 2), Avenue du Lac d’Annecy 73370 Le Bourget-du-Lac (Frankrijk)
Prijs: 50-220 euro (congres)/100-250 (trainingssessie)
Terminologie
De TOTh-congressen bieden traditioneel plaats voor bijdragen over terminologie, niet alleen in theoretische zin maar ook voor de componenten van de taalkundige benadering en van de kennisweergave in conceptuele systemen en ontologieën. Eveneens kunnen applicaties aan bod komen zoals het bouwen en onderhoud van termbanken, thesauri enz. In combinatie met het congres wordt doorgaans een […]

tcworld conference 2020

Startdatum: 02/11/2020
Einddatum: 06/11/2020
Locatie: online
Terminologie
Van maandag 2 tot vrijdag 6 november biedt het tcworld-congres dagelijks een programma aan van 24 lezingen. De lezingen binnen het segment terminologie zijn vooral op het bedrijfsleven en de taalindustrie georiënteerd. Aan bod komen bijvoorbeeld de relevantie van ontologieën voor marketing en distributie, de specificatie van de belanghebbenden van terminologie binnen bedrijfsstructuren, verandermanagement bij […]

TOTh International Conference

Startdatum: 24/11/2020
Einddatum: 27/11/2020
Locatie: online
Terminologie
Aan Terminology & Ontology: Theories and applications wordt intussen de veertiende congreseditie gewijd op donderdag 26 en vrijdag 27 november. Direct voorafgaand aan het congres vinden op dinsdag 24 en woensdag 25 november trainingsdagen plaats over terminologische woordenboeken. Een parallelle satellietsessie wordt gehouden op donderdag 26 november over het thema 'Terminology and Text Mining'. Organisator: […]

PhraséoTerm

Startdatum: 16/11/2020
Einddatum: 17/11/2020
Locatie: online
Terminologie
Termen uit meerdere woorden laten zich vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Een deelterrein van de studie heeft betrekking op de automatische extractie en samenhangend daarmee de computationele herkenning, de terminografische beschrijving en de weergave van 'multiword terms' die gemeenschappelijke formele eigenschappen delen met verbindingen en collocaties. Over deze materie organiseert de Universiteit van Verona op maandag […]

TiNT 2020

Datum: 23/10/2020
Locatie: online
Terminologie
In 2020 herdenkt de stad Brugge dat de wiskundige en ingenieur Simon Stevin 400 jaar geleden is overleden. Simon Stevin is van grote betekenis geweest voor de Nederlandstalige terminologie. In aansluiting hierop organiseert NL-Term online een TiNT-dag in het teken van deze herdenking op vrijdag 23 oktober.

Realiter 2020

Startdatum: 01/10/2020
Einddatum: 02/10/2020
Locatie: online
Terminologie
Realiter (Réseau panlatin de terminologie) wil een geharmoniseerde terminologische ontwikkeling bevorderen tussen landen met romaanse talen. In dit kader organiseren de universiteiten van Bologna en Milaan op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober online een congres over de verschillende aspecten van de relatie tussen terminologie en naast elkaar voorkomende, elkaar beïnvloedende culturen, onder de titel […]

5th International Summer School in Translation Technology

Startdatum: 07/09/2020
Einddatum: 11/09/2020
Locatie: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
Prijs: 450-1040 euro
Terminologie
De vijfde zomerschool voor vertaaltechnologie van de KULeuven vindt plaats van maandag 7 tot vrijdag 11 september. Natural Language Processing is de invalshoek voor deze editie die zich vooral richt op professionals die zich interesseren voor machine learning en neurale netwerken, en die automatische vertaling in de workflows van hun organisatie willen implementeren.

TermNet International Terminology Summer School

Startdatum: 01/07/2020
Einddatum: 04/07/2020
Locatie: online
Terminologie
In 2020 zal de jaarlijkse Terminology Summer School online plaatsvinden. De sessies zijn ingepland van woensdag 1juli tot zaterdag 4 juli en zijn traditioneel georiënteerd op praktisch terminologiebeheer, waarbij de focus dit jaar vooral ligt op de relatie met de vertaalbranche. Deelnemers komen in aanmerking om - apart - het ECQA Certificate for Terminology Manager […]

Grenzen van & in de terminologie

Startdatum: 05/03/2020
Einddatum: 07/03/2020
Locatie: pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław (Polen)
Prijs: 100 euro
Terminologie
De terminologie maakt op dit ogenblik een fase van expansie door, wat de vraag doet rijzen of en waar het verruimde vakterrein grenslijnen vertoont. Aan dit thema wijden de onderzoeksgroepen Vertaalwetenschap en Nederlandse Taal van de Universiteit Wrocław een internationale conferentie van donderdag 5 tot zaterdag 7 maart. De interesse gaat vooral uit naar de […]

Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz

Startdatum: 19/03/2020
Einddatum: 21/03/2020
Locatie: Dorint-Kongresshotel, Friedrichsring 6, 68161 Mannheim (Duitsland)
Prijs: 265-375 euro
Terminologie
Afgelast Het tweejaarlijkse symposium van Deutscher Terminologie-Tag e.V. vindt ditmaal plaats van donderdag 19 tot zaterdag 21 maart in Mannheim. De praktijkgerichte invalshoek benadert terminologie in een industriële en taaltechnologische context en biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van lesprogramma's. Tevens wordt een informatiebeurs georganiseerd.

EURALEX 2020

Startdatum: 08/09/2020
Einddatum: 12/09/2020
Locatie: Ramada Plaza Thraki 5, Alexandroupolis (Griekenland)
Prijs: 180-330 euro
Terminologie
Van dinsdag 8 tot zaterdag 12 september wordt het negentiende internationale Euralex-congres georganiseerd onder het motto: Lexicography for Inclusion. Naast de gebruikelijke brede waaier van lexicografie, lexicologie en corpuslinguïstiek is er ook plaats voor onderwerpen met een terminologische strekking: Lexicography for Specialised Languages, Terminology and Terminography.