CONCEPT TERMENLIJST

A Algemene werken (0)
 • Een woordenboek van de filosofie (A.R. Lacey)
 • Filosofisch woordenboek
 • B 69-99: Algemene werken
 • B (1-5802): Filosofie (algemeen) (1)
 • BC Logica (0)
 • BD Speculatieve filosofie (0)
 • Het woordenboek van de Skepticus
 • BF 1404-2055: Occulte wetenschappen
 • Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (M. van Alphen); 225 termen
 • Encyclopedisch woordenboek van de psychologie (P. van der Ploeg); 809 termen
 • Groepscounseling: Begrippenlijst bij het boek ‘Groepen in focus’ (F. Hentenaar e.a.); 93 termen
 • Inleiding in de counseling (M. van Alphen); 215 termen
 • Psychosociale gespreksvoering Observatief luisteren in de hulpverlening (M. van Alphen); 131 termen
 • BF 636-637: Toegepaste psychologie
 • BF (1-990): Psychologie (2)
 • BH Esthetica (0)
 • BJ Ethiek (0)
 • Glossarium ( F. A. Schaeffer)
 • BL 1-50: Godsdienst (algemeen)
 • Glossarium van termen in en rond de wereld van spiritualiteit
 • Spiritueel woordenboek
 • BL 51-65 Filosofie van religie. Psychologie van religie. Religie in relatie tot andere onderwerpen.
 • BL (1-2790) Godsdiensten. Mythologie. Rationalisme (2)
 • Woordenlijst Jodendom
 • BM 1-449: Judaïsme (algemeen)
 • BM (1-990): Judaïsme (1)
 • Islamitische terminologie
 • BP 1-68: Islam (algemeen)
 • Sanskriet, Pali, Boeddhistische en Hindoe terminologie
 • BP 500-585: Theosofie
 • Lexicon Antroposofie (Henk van Oort); 239 termen
 • BP 595-597: Anthroposofie
 • BP (1-610): Islam. Bahaïsme. Theosofie enz. (3)
 • BQ Boeddhisme (0)
 • BR Christendom (0)
 • BS De bijbel (0)
 • BT Doctrinaire theologie (0)
 • BV Praktische theologie (0)
 • Katholiek ABC Index
 • BX 800-4795: Katholieke kerk
 • BX (1-9999): Christelijke kerkgenootschappen (1)
 • B Filosofie. Psychologie. Godsdienst (15)
 • Trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begraafboeken en andere Genealogie bronnen (Andre Dumont); ca.23.000 termen
 • CS 23-35: Genealogische lijsten, etc.,voor meer dan een land of continent
 • Genealogische termen (NED, ENG); 971 termen
 • Alweer een Vermeer (NED, ENG) (Stichting Genealogisch Archief Vermeer); 115 termen
 • Meertalig
 • CS (1-3090): Genealogie (2)
 • C Hulpwetenschappen van de geschiedenis (1)
 • Glossarium Tweede Wereldoorlog
 • D 204-475: Moderne geschiedenis, 1453-
 • D (1-2027): Geschiedenis (Algemeen) (1)
 • Begrippenlijst Nederlands-Indië (Bert van der Velden); meer dan 1150 termen
 • VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatien, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling)
 • DS 611-649: Indonesië (Nederlands Oost-Indië)
 • DS (1-937): Geschiedenis van Azië (1)
 • D Wereldgeschiedenis en geschiedenis van Europa, Azië, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. (2)
  E - F Geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika (0)
 • Belgische, Nederlandse en Franse toponiemen (NED, FRA)
 • G 100.5-108.5: Toponymie
 • Reiswoordenboek
 • Begrippenlijst “Toerisme”
 • Algemeen reiswoordenboek
 • G 149-180: Reizen (Algemeen)
 • BGT Gegevenscatalogus
 • DataLand gegevenswoordenboek
 • GEO, Definities Geostandaarden (Geonovum)
 • Informatiemodel Kadaster (Kadaster)
 • IMGeo gegevenscatalogus
 • Nationaal Georegister (NGR) (Geonovum)
 • G 70.212 – 70.215: Geografische informatiesystemen (GIS)
 • G (1-922): Geografie (Algemeen). Atlassen. Kaarten (3)
 • Begrippenlijst ‘Milieu’
 • GE 10 Woordenboeken. Encyclopedieën
 • General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET)
 • Meertalig
 • GE (1-350): Milieuwetenschappen (2)
 • Atletiek en turnwoordenboek (J. Luitzen); 1889 termen
 • GV 1060.5-1098: Atletiek
 • Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet (Max Dohle); 63 termen
 • GV 840.7-857: Wintersporten
 • Golfsportwoordenboek (J. Luitzen); 1812 termen
 • Golfterminologie
 • Volleybal woordenboek voor de jeugd
 • GV 861-1017: Balsporten
 • Wielersportwoordenboek (J. Luitzen); 2333 termen
 • Wielerwoordenboek (Wim van Rooy e.a.); 3158 termen
 • Wielerjargon
 • Wielerwoordenboek
 • GV 1040-1060.4: Fietsen
 • GV (1-1860): Recreatie. Vrije tijd (4)
 • G Geografie. Antropologie. Recreatie (3)
 • Begrippen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
 • HA 17: Woordenboeken. Encyclopedieën
 • HA (1-4737): Statistiek (1)
 • Alfabetisch register economische begrippen (Marinus Kalk)
 • Algemene economische basisprincipes (D. de Jong en C. de Lange); 396 termen
 • De kern van de economie
 • Economische begrippen; 60 termen
 • Kennisconsult begrippen
 • Lycaeus Economisch Woordenboek
 • HB 61-62: Woordenboeken. Encyclopedieën – Terminologie. Afkortingen. Notatie
 • Verklarende woordenlijst ondernemen
 • HB 615-715 Ondernemerschap. Risico en onzekerheid. Eigendom
 • HB (1-3840): Theorie van de economie. Demografie (2)
 • Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
 • Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
 • Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen
 • Management jargon (FLOOR)
 • Managementbegrippen
 • Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
 • Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
 • Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
 • Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 • HD 69.C3: Bedrijfskunde
 • HD (28-9999): Industrie. Landgebruik. Arbeid (1)
 • Algemene economie en bedrijfsomgeving (W. Hulleman & A. Marijs); 403 termen
 • Basisboek bedrijfseconomie (W. Koetzier en R. Brouwers); 274 termen
 • Bedrijfseconomie voor het besturen van Organisaties; 485 termen
 • Bedrijfseconomische-Begrippen
 • HD 30.22: Bedrijfseconomie
 • Werken met logistiek (Visser en van Goor); 168 termen
 • HD 38.5: Bedrijfslogistiek
 • Ontwerpen van technische innovaties (I. Oskam e.a.); 249 termen
 • HD 45-45.2: Technologische vernieuwingen. Automatisering
 • Merkenlijst (ENG-NED)
 • HD 69.B7: Merknamen Meertalig
 • Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
 • Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
 • Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen
 • Management jargon (FLOOR)
 • Managementbegrippen
 • Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
 • Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
 • Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
 • Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 • HD 69.C3: Bedrijfskunde
 • Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
 • Begrippenlijst ‘Ruimtelijke ordening’
 • HD 108.6: Landgebruik. Planning
 • Bouw en Vastgoedlexicon (H. Leurs); 321 termen
 • Onroerend goed lexicon (H. Leurs); 38 termen
 • Vastgoed begrippen
 • HD 1361-1395.5: Bouw en vastgoed
 • EMIRE Dictionary (NED, ENG, FRA, DEE, ITA, DUI, GRI, ZWE, FIN, POR, SPA)
 • HD 6958.5-6976Arbeidsverhoudingen Meertalig
 • Autolease begrippenlijst
 • HD 9710.5: Autolease en autoverhuur
 • Dictionnaire d’Apprentissage du Francais des Affaires (FRA, EN, SP, IT, DUI, NED) (W. Hulleman & A. Marijs)
 • Verklarende terminologielijst voor de Logistiek (NED, ENG)
 • Woordenboek voor stedenbouwkundigen (NED, ENG)
 • Meertalig
 • HD (108.6): Industrie. Landgebruik. Planning (10)
 • Begrippenlijst “Verkeer en vervoer”
 • HE 199-199.9: Vrachtvervoer (algemeen). Personenvervoer (algemeen)
 • De binnenvaart encyclopedie op internet; ca.18.000 termen
 • HE 380.8-971: Vervoer over water
 • Spoorwegjargon
 • HE 1001-5600: Spoorwegen. Snelle vervoersystemen
 • Verkeersveiligheidstermen (NED, ENG);(Stephen Harris en Anita van der Vorst)
 • HE 5614-5614.6: Verkeersveiligheid Meertalig
 • HE (1-9990) Vervoer en communicatie (4)
 • Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II(1914) – De Handelstaal (Jac. Van Ginneken)
 • HF 1-293: Handel
 • Basisboek Online Marketing (M. Visser B. Sikkenga); 373 termen
 • Definities marketingbegrippen
 • Grondslagen van de Marketing (Bronis Verhagen); 300 termen
 • Marketing Kernstof (H. Vosmer en J. Smal); 312 termen
 • HF 5410-5417.5: Marketing. Productdistributie
 • Arbeidsmarktmakelaars (H. van Lieshout); 259 termen
 • Leerboek HRM (Frits Kluijtmans); 212 termen
 • Ontslagterminologie
 • Wervingswoorden (arbeidsmarktcommunicatie & recruitment)
 • HF 5549-5549.5: Personeelsbeheer
 • HF (1-6182): Handel (3)
 • HG 1-177: Algemene financiën
 • HG 1501-3550: Bankieren Meertalig
 • HG 3691-3769: Krediet. Schuld. Leningen
 • HG 3752.5-3757: Inning van rekeningen. Incassobureaus
 • HG 4001-4285: Financieel management. Zakenfinanciering. Ondernemingsfinanciering
 • HG 4551-4598: Effectenbeurzen
 • HG 8025: Verzekering (algemeen): Woordenboeken. Encyclopedieën
 • HG 9301-9343: Ongevallenverzekering
 • HG 9466: Uitvaartverzekering
 • HG (1-9999): Financiën (9)
 • Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z
 • HJ 2240-5908: Inkomsten. Belastingen. Interne omzet
 • HJ (9-9940): Publieke financiën (1)
 • Begrippenlijst Grondbeginselen der Sociologie (A. L. Mok en Hugo de Jager); 247 termen
 • Samenlevingen – inleiding in de sociologie (Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen); 154 termen
 • HM 481-554: Theorie. Methode. Relaties tot andere onderwerpen
 • Psychologie en Sociologie (Ella Wijsman); 356 termen
 • Sociale psychologie (Roos Vonk); 175 termen
 • HM 1001-1281: Sociale psychologie
 • HM (1-1281): Sociologie (2)
 • Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
 • HT 390-395: Regionale ontwikkeling (socio-economische aspecten)
 • HT (51-1595): Gemeenschappen. Klassen. Rassen (1)
 • Termenlijst drugs
 • HV (5800-5840): Maatschappelijke aspecten
 • Praktijkboek voor organisatieontwikkeling van de politie
 • Thesaurus Politiekunde
 • HV 7935-7985: Politie: organisatie
 • Politietermen (ENG, NED) (Erik Brommeijer, Huub Groenenberg)
 • HV 8031-8080: Politietaken. Beschermingsmethoden Meertalig
 • Engelse en Amerikaanse Politierangen verklaard (ENG, NED)
 • Meertalig
 • HV (1-9960): Sociale pathologie. Maatschappelijk en openbaar welzijn. Criminologie (4)
 • H Sociale Wetenschappen (11)
 • Politieke terminologie in België
 • Woordenlijst politiek jargon (ChristenUnie)
 • JA 60-64: Woordenboeken en encyclopedieën
 • JA (1-92): Politieke wetenschappen (Algemeen) (1)
 • Staatsinrichting begrippen omschreven; 146 termen
 • JF 225-619: Bestuursorganen en bestuursfuncties
 • JF (20-2112): Politieke instellingen en overheidsinstellingen (1)
 • Glossaries of summaries (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, POR, ITA, FIN, ZWE, GRE, DEE)
 • EuroVoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie (23 EU-talen); 6650 termen
 • IATE, de termenbank van de Europese Unie; 1.4 miljoen termen
 • Schengen / Dublin Terminologie (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, IJS) ;(COTSOES Working Group for Terminology and Documentation)
 • Online bronnen voor het vertalen van EU-teksten (23 EU-talen)
 • JN 1-50: Algemeen Meertalig
 • JN (1 – 9689): Politieke instellingen en openbaar bestuur (Europa) (1)
 • Begrippenlijst migratie en asiel
 • JV6012: Woordenboeken. Encyclopedieën
 • IND-vertaallijst (NED, ENG, FRA, DU)
 • Meertalig
 • JV(1-9480): Kolonies en kolonisering. Emigratie en immigratie. Internationale migratie (2)
 • J Politieke wetenschappen (4)
 • Mensenrechtenencyclopedie ;(Amnesty International)
 • K 48: Encyclopedieën
 • Basisboek Recht ;(O. van der Roest)
 • Hoofdlijnen Nederlands Recht ;(C. Loonstra)
 • Juridische begrippenlijst ;(Aalberq)
 • Juridische methoden ;(Harm Kloosterhuis)
 • Juridisch woordenboek ;(Uwwet)
 • Juridisch woordenboek ;(AMS Advocaten)
 • Juridische begrippen ;(Noorland Juristen)
 • Juridische begrippen ;(de Rechtspraak)
 • Lyceus Juridisch Woordenboek België
 • Lyceus Juridisch Woordenboek Nederland
 • Mens en recht ;(A. Bunthof en Y. Visscher)
 • K 50-54: Woordenboeken. Woorden en verbindingen
 • Praktisch Burgerlijk Procesrecht ;(J. Timmermans en N. Sommers)
 • Praktisch Goederenrecht ;(C. Phillips)
 • Woordenboek ;(Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat)
 • K 623-968: Burgerlijk recht
 • Termen en begrippen uit het erfrecht en successierechten
 • Woordenlijst notariële termen
 • K 805-821: Nalatenschap
 • Basisboek integrale veiligheid ;(W. Stol)
 • K 3661-3674: Openbare veiligheid
 • Begrippenlist van het Openbaar Ministerie (OM)
 • K 5000: Algemene werken
 • K (1-7720): Recht in het algemeen. Vergelijkend recht en eenvormig recht. Jurisprudentie (6)
 • Gerechtelijke organisatie van België (NED, FRA, DUI)
 • KJK 1-4999: België Meertalig
 • KJE (5-7975): Regionale organisatie en integratie. Vergelijkend recht (1)
 • K Recht (2)
 • Begrippen over beroep en opleiding ;(F. Peters, R. van den Bergh, S. Liefhebber &amp
 • Onderwijstermenlijst; 857 termen
 • ROSA Encyclopedie
 • Gegevenswoordenboek DUO ;(Dienst Uitvoering Onderwijs)
 • LB 5-45: Algemeen
 • Laat maar zien - Didactiek voor beeldend onderwijs ;(J. van Onna &amp
 • Van leertheorie naar onderwijspraktijk ;(T. van der Veen en J. van der Wal)
 • LB 1775-1785: Professionele aspecten van onderricht en schoolbestuur
 • Onderwijslexicon (KU Leuven)
 • LB 2286-2430: Hoger onderwijs
 • Het hogeronderwijsregister (NED, ENG)
 • Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen – HOTNeV (NED, ENG) ; (INT)
 • Nederlands – Engelse woordenlijst algemene universitaire termen (NED, ENG) ;(Universiteit Utrecht)
 • NUFFIC - brief glossary ;(NUFFIC)
 • Termenlijst (NED, ENG) ;(Talencentrum VU)
 • Woordenlijst (NED, ENG) ;(TU Delft)
 • Meertalig
 • LB (5-3640): Theorie en praktijk van het onderwijs (4)
 • L Onderwijs (1)
 • Muziektermen
 • Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen. (I. Bossuyt); 205 termen
 • XYZ der klassieke muziek (K. Reichenfeld); 945 termen
 • ML 100-109: Woordenboeken. Encyclopedieën
 • Muziektermen (NL-EN)
 • Muziekwoordenboek (EN-NL)
 • Meertalig
 • ML (1-3930): Literatuur over muziek (2)
 • M Muziek (1)
 • Nederlandse Art en Architecture Thesaurus
 • N 59: Elektronische informatiebronnen
 • N (1-9211): Visuele kunsten (1)
 • Glossarium – Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Verklaringen van termen, op historisch, kunsthistorisch en godsdienstig gebied
 • NA 31: Encyclopedieën. Woordenboeken. Glossaria etc.
 • NA (1-9428): Architectuur (1)
 • Ikonen Lexicon (K. Braamhorst); aantal termen: 764
 • ND 1288-1460: Bijzondere onderwerpen
 • ND (25-3416): Schilderkunst (1)
 • Intaglio Printmaking (ENG-NED) (Jasmien Roelens, UGent), aantal termen: meer dan 100
 • NE 1-978: Prentproductie en graveren
 • NE (1-3002): Drukkunst (1)
 • Delfts aardewerk begrippenlijst
 • NK 3700-4695: Aardewerk
 • NK (3600-9990): Andere kunsten en kunstnijverheid (1)
 • Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst; 152 termen
 • Galerie Hamer
 • Kunst ABC (D. Brongers & D. Raemaekers); 988 termen
 • Kunstbus (Kunst, cultuur en design)
 • Lexicon voor de kunstvakken
 • NX 1-260: Algemeen
 • Termenlijst van de Nederlands Instituut voor Mediakunst (NED, ENG);
 • Meertalig
 • NX (1-820): Kunst in het algemeen (2)
 • N Schone kunsten (6)
 • Verklarende lijst van gebruikte taalkundige termen en labels; 119 termen
 • P 101-410: Taal. Taalkundige theorie. Vergelijkende taalkunde.
 • Communicatie Handboek (W. Michels); 237 termen
 • Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen (H. van der Molen e.a.); 84 termen
 • Rapportagetechniek (Elling e.a); 182 termen
 • P 87-96 Communicatie. Massamedia
 • Groot Retorisch Woordenboek; lexicon van stijlfiguren (Paul Claes en Eric Hulsens)
 • Retorica
 • Rhetoricaal glossarium(1959) (J.J. Mak)
 • P 301-301.5: Stijl. Compositie. Retorica
 • P (1-1091): Filologie. Taalkunde (3)
 • Algemeen letterkundig lexicon (G.J. van Bork e.a.); meer dan 4.500 termen
 • PN 37: Encyclopedieën. Woordenboeken
 • PN (1-6790): Literatuur (Algemeen) (1)
 • P Taal en literatuur (2)
 • Basisboek Kwalitatief Onderzoek ;(Baarda e.a)
 • Basisboek methoden en technieken ;(Baarda e.a)
 • Beroep op onderzoek ;(J. Brinkman &amp
 • Cijfers spreken ;(J. Brinkman &amp
 • Dit is onderzoek! ;(Ben Baarda)
 • Q 1-295: Algemeen
 • Q (1-390): Exacte wetenschappen (Algemeen) (1)
 • Woordenboek wiskunde
 • QA 1-43: Algemeen
 • Woordenlijst informatica ;(Ming Automatisering)
 • QA 75.5-76.95: Elektronische computers. Computerwetenschappen.
 • Multimedia woordenboek
 • QA 76.752: Computer software. Woordenboeken
 • Kennisbasis Statistiek; meer dan 1100 termen
 • QA 273-280: Kansen. Wiskundige statistiek
 • Verklarende terminologielijst voor de Software Engineering (NED, ENG)
 • Woordenlijst Wiskunde (ENG, NED)
 • Meertalig
 • QA (1-939): Wiskunde (5)
 • Begrippenlijst “Astronomie”
 • Verklarende woordenlijst astronomie
 • Sterrenkunde in Nederland ;(JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde)
 • Encyclopedie Sterrenwacht Mercurius
 • QB 1-139: Algemeen
 • QB (1-991): Astronomie (1)
 • Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek); 224 termen
 • QC 1-75: Algemeen
 • Begrippen uit de deeltjesfysica
 • QC 793-793.5: Elementairedeeltjesfysica
 • Begrippenlijst “Klimaat” ;
 • Lexicon van weer en sterrenkunde
 • QC 851-999: Meteorologie. Klimatologie
 • QC 1-999: Natuurkunde (3)
 • Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek); 224 termen
 • Periodiek systeem van de elementen
 • QD 5: Woordenboeken
 • Chemische terminologie (23 EU talen)
 • Meertalig
 • QD (1-999): Scheikunde (2)
 • Begrippenlijst \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Geologie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'
 • QE 1-350.62: Algemeen
 • QE (1-996.5): Geologie (1)
 • Zee-woorden (Vlaams Instituut voor de zee, platform voor marien onderzoek);
 • QH 91-95.59: Mariene biologie
 • QH (1-705.5): Natuurlijke historie – Biologie (1)
 • Planten encyclopedie
 • Betekenis van Engelse wetenschappelijke namen & botanische termen
 • Planten soortnamen ;(Guy de Kinder)
 • QK 1-474.5 Algemeen
 • Botanische woordenlijst (EN-NL)
 • Meertalig
 • QK (1-989): Plantkunde (2)
 • Dierenbibliotheek
 • QL 1-355 Algemeen
 • Schelpterminologie (mollusken)
 • QL 401 – 432: Weekdieren
 • De Vlinderstichting
 • QL 461-QL599.82: Insecten
 • Nederlandse zoetwatervissen
 • QL 614-639: Vissen
 • Vogels (WNF)
 • QL 671-699: Vogels
 • Lexicon van de gedragsbiologie ;(Mark Nelissen)
 • QL 750-795: Gedragsleer van dieren
 • Glossarium van dierennamen (LAT, ENG, NED, DUI, FRA) ;(L. Ockers)
 • MAGUS (Multilingual AnimalGlossary of Unveiled Synonyms) (LAT, ENG, DUI, NED, FRI, DE, FAR, IJSL, NO, ZWE)
 • Conchologische termen II ;(NED, ENG, DUI) (Dick F. Hoeksema)
 • Sneeuwganzen (ENG, NED) ;(Herman van den Bijtel)
 • Scientific and foreign names of fishes and shellfish (NED, ENG, FRE, DUI, SPA, ITA)
 • Vissen (ENG, NED, LAT)
 • Meertalig
 • QL(1-991): Dierkunde (7)
 • Medische termen – anatomie (ENG, NED)
 • QM 1-511: Algemeen Meertalig
 • QM (1-695): Menselijke anatomie (1)
 • Q Exacte wetenschappen (10)
 • ABC woordenlijst
 • Begrippenlijst Medische Basiskennis ;(F. Verstappen)
 • Behandelingen
 • Encyclopedie van gezondheidstermen; 15000 termen
 • Geneeskundige terminologie
 • Junior dokterswoordenboek ;(J. van Everdingen en A. van den Eerenbeemt)
 • Medisch woordenboek voor kinderen; aantal termen: 40
 • Medicijnen
 • Medicinfoencyclopedie
 • Medisch woordenboek voor kinderen; aantal termen: 40
 • Onderzoeken & Diagnoses
 • Thesaurus zorg en welzijn; 40.000 termen
 • Woordenboek van ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Ziektebeelden
 • Medische terminologie - uitrusting/instrumenten ;(Josefien Bruijn)
 • Woordenboek van medische eponiemen ;(T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn)
 • R 5-130.5: Algemene werken
 • Medical glossaries (ENG, DEE, DUI, FRA, ITA, NED, POR, SPA); (Heymans Institute of Pharmacology, University of Gentaantal)
 • Medisch woordenboek (NED, ENG)
 • Woordenweb (NED, ENG, FRA); aantal termen: cca. 4000
 • Medische (be)handelingen (ENG, NED)
 • Meertalig
 • R 5-920: Geneeskunde (Algemeen) (2)
 • Thesaurus zorg en welzijn; ca. 600 termen
 • RA 411-415: Voorzieningen voor persoonlijke medische zorg. Medische zorgvoorzieningen
 • Medische terminologie - beroepen/functies (ENG, NED) ;(Josefien Bruijn)
 • Medische terminologie - specialismen / ziekenhuisafdelingen (ENG, NED) ;(Josefien Bruijn)
 • RA 960-1000: Medische centra. Ziekenhuizen. Ziekenhuisapotheken. Klinieken Meertalig
 • RA (1-1270): Openbare aspecten van de geneeskunde (2)
 • Kanker lexicon
 • RC 254-282:Neoplasma’s. Tumoren. Oncologie
 • Epilepsie Contactgroep Ikaros
 • Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie ;(H. van der Molen e.a.)
 • Lijst van fobieën
 • Psychische klachten
 • RC 321-571: Neurowetenschappen. Biologische psychiatrie. Neuropsychiatrie
 • Woordenlijst koemelkallergie
 • Woordenboek musculoskeletale aandoeningen;
 • RC 581-951: Interne geneeskunde specialismen
 • RC (31-1245): Interne geneeskunde (3)
 • Audiologieboek (Nederlandse vereniging voor audiologie)
 • RF 286-320: Audiologie. Gehoorstoornissen. Doofheid
 • RF (1-547): Keel-, neus- en oorheelkunde (1)
 • Vruchtbaarheid verklarende woordenlijst
 • RG 133-137.6:Bevruchting. Kunstmatige bevruchting. Anticonceptie
 • RG 1-991: Gynaecologie en verloskunde (1)
 • Over een kind met autisme (begrippen en afkortingen)
 • Balans
 • RJ 499-507: Psychische stoornissen. Kinderpsychiatrie
 • RJ (1-570): Kindergeneeskunde (1)
 • Moeilijke woordenlijst over het gebit
 • Van A tot Z termenlijst over het gebit
 • RK 301-493: Tand-, mond- en mondheelkunde. Pathologie. Ziektes
 • RK (1-715): Tandheelkunde (1)
 • Termenlijst dermatologie
 • RL 201-331: Hyperemie, ontstekingen, en huidinfecties
 • RL (1-803): Dermatologie (1)
 • Alternatieve Geneeswijzen ;(De Helianthus)
 • RM 182-190: Andere therapeutische technieken zoals acupunctuur etc.
 • Medicijnen
 • ATC & em(e)a, Pharmaceutical
 • RM 666.A-Z: Specifieke medicijnen en andere stoffen, A-Z
 • Geneesmiddelen (ENG, NED)
 • Meertalig
 • RM (1-950): Therapieën. Farmacologie. (3)
 • R Geneeskunde (9)
 • Paardenjargon
 • SF 294.2-297: Paardensport. Paardenshows
 • Hoenders: Termen; 195 termen
 • SF 481-507: Gevogelte. Eieren
 • SF (1-1100): Dierfokkerij (2)
 • Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. Vijfde hoofdstuk. De jagerstaal (1914); (Jac. van Ginneken)
 • SK 11 Woordenboeken. Encyclopedieën
 • SK (1-664): Jachtsporten (1)
 • S Landbouw (2)
 • Gevaarsymbolen en aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten (Bureau voor Dactyloscopische Artikelen) (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, PORT, HON, ITA, FIN, ZWE, GRI, DE)
 • Terms found in Material Safety Datasheets (NED, ENG, FRA); 172 termen
 • T55-55.3: Industriële veiligheid. Preventie van industriële ongevallen. Meertalig
 • T (1-995): Technologie (Algemeen) (1)
 • Technisch E-N en N-E Woordenboek (NED, ENG) (J. Vlietstra)
 • TA 345: Digitale gegevensverwerking. Computerondersteund ontwerpen Meertalig
 • Begrippenlijst A tot en met E (geluid en trillingen)
 • TA 365-367: Akoestische techniek
 • Glasvezel wiki
 • TA 450: Glas met inbegrip van glasvezel
 • TA (1-2040) Techniek (Algemeen). Civiele techniek (Algemeen) (3)
 • Aquo Loc (quo Lex en Objecten Catalogus); ca. 7000 termen
 • Begrippenlijst “Waterhuishouding”
 • Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) (Stichting RIONED)
 • Verklarende woordenlijst voor het vak NLold
 • TC 9 Woordenboeken en encyclopedieën
 • Illustrated technical dictionary in six languages (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, SPA) (Central Dredging Association e.a.)
 • Virtual Knowledge Centre – Hydraulic Engineering Dictionaries and Glossaries (ENG, NED) (TU Delft)
 • Meertalig
 • TC (1-978): Waterbouwkunde (2)
 • Terminology of Life Cycle Assessment as applied to waste management (ENG, NED) (Rianne van Eldik); 184 termen
 • TD 194.6-194.68 Milieueffectbeoordeling Meertalig
 • Waterbegrippenlijst (DUI, ENG, FRA, NED, SPA)
 • TD 429.5-480.7: Waterzuivering. Waterbehandeling. Meertalig
 • Bodemverontreiniging en bodemsanering: begrippen en definities
 • TD 878-894: Speciale milieutypes: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast
 • TD (1-1066): Milieutechnologie. Gezondheidstechniek. (3)
 • Begrippenlijst spoortermen (J. Lambrechtsen); 320 termen
 • TF 200-320: Spoorwegconstructie
 • TF (1-1620): Spoorbouw en spoortechniek (1)
 • Betonlexicon; 375 termen
 • Termenlijst bouw en constructie
 • TH 1000-1725: Bouwsystemen. Met inbegrip van brandveilige constructies en betonconstructies.
 • Bouwkundige termen (NED, FRA, DUI)
 • TH 2025 – 3000: Specifieke aspecten van ontwerp en constructie met inbegrip van muren en daken Meertalig
 • Woon encyclopedie allesoverhuisentuin.nl
 • TH 4021-4977:Gebouwen: bouw en gebruik, met inbegrip van openbare gebouwen en woningen.
 • Termen uit de bouw (ENG-NED) (vertaald door Erik Brommeijer)
 • TH 5011-5701: Bouw onderverdeeld naar werkfase (bouwvakberoepen)
 • Zonnepanelen (ENG-NED) (Gregory Depuydt, UGent); aantal termen: 15
 • TH 7413: Zonverwarmingstechniek
 • Schilderen – A tot Z in het verf- en behangalfabet
 • TH 8001-8601: Inrichting en decoratie
 • TH (1-9745): Bouwkunde (6)
 • Molenwoordenboek (B. D. Poppen); 1679 termen
 • TJ 1040-1119: Machines zonder aandrijfmotoren
 • Werktuigbouw & tribologie (NED, ENG) (B. Poppen); 2743 termen
 • TJ 1075: Wrijvingsleer Meertalig
 • TJ (1-1570): Werktuigbouwkunde en machines (2)
 • Woordenlijst over energie
 • TK 1001 – 1831: Productie van elektrische energie
 • Verklarende terminologielijst voor de Telecommunicatie (NED, ENG)
 • TK 5101 – 6720: Telecommunicatie. Met inbegrip van telegrafie, telefonie, radio, radar en televisie. Meertalig
 • Verklarende terminologielijst in de Elektronica (ENG, NED)
 • TK 7800-8360: Electronica Meertalig
 • De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie
 • TK 7871.6: Antennes (Elektronica)
 • Glossarium
 • Verklarende terminologielijst voor Computergrafiek
 • TK 7885-7895: Computertechniek. Computerhardware
 • Nederlands computerwoordenboek (NED, ENG)
 • Verklarende terminologielijst voor CAD/CAM (NED, ENG)
 • Meertalig
 • TK (1-9971): Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek (6)
 • Het autowoordenboek – autotermen uitgelegd
 • Woordenlijst (NISAN)
 • TL 1-484: Motorvoertuigen. Rijwielen
 • Technische woordenlijst (NED, ENG, DUI) (BMW)
 • Meertalig
 • TL (1-4050): Motorvoertuigen. Luchtvaartkunde. Ruimtevaartwetenschap (2)
 • Het wijnetiket verklaard (D. Brongers en M. Lutjenhuis); 1255 termen
 • Lijst van vaktermen in de oenologie
 • Wereld van wijn glossarium
 • Wijn-woordenboek (Wijnstudio)
 • Wijnbegrippen in gewone mensentaal (H. Hamersma); 337 termen
 • TP 544-559: Wijn en wijnbereiding
 • Bierwoordenboek
 • TP 569-587: Bier
 • Brouwerstermen (NED, ENG)
 • Meertalig
 • TP (1-1185): Chemische technologie (3)
 • Fotografie (NED, ENG, DUI, FRA, SPA); 432 termen
 • TR 9: Woordenboeken. Encyclopedieen Meertalig
 • Uitleg begrippen en termen digitale fotografie
 • Verklarende woordenlijst fotografie: A t/m Z; ca. 60 termen
 • TR 267: Digitale fotografie. Algemene werken
 • TR (1-1050): Fotografie (2)
 • Lexicon schatkamer aan textiel-en kunstoftermen (NED, ENG)
 • TS 1300-1865: Textielindustrie Meertalig
 • Termenlijst van oliekeerringen
 • TS 1870-1935: Rubberindustrie
 • TS (1-2301): Productvervaardiging (2)
 • Kluswoordenboek
 • TT 151: Herstel en reparatie
 • ABC van mode & styling
 • TT 490-695: Kledingindustrie. Kleermaken
 • Beauty jargon
 • Lexicon en Begrippenlijst – inhoudstoffen en uitleg
 • TT 950-979: Haarkappen. Cosmetiek
 • TT (1-999): Handwerk. Kunsten en ambachten (3)
 • Culinair van A tot Z; 925 termen
 • Keukentaal
 • TX 341-641: Voeding. Voedsel en voedselvoorziening
 • Culinaire begrippenlijst
 • Voedselbereiding
 • TX 642-840: Keuken
 • TX (1-1110): Huishoudkunde (2)
 • T Techniek (14)
 • Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal. De soldatentaal. (Jac. van Ginneken s.j.)
 • Militair woordenboek(1861-1862) (H.M.F. Landolt)
 • U 27-43: Militaire geschiedenis
 • U (1-900) Militaire wetenschappen (Algemeen) (1)
 • Militaire bevelen-landmacht (ENG, NED); 29 termen
 • Militaire rangen–landmacht (ENG, NED)
 • Militaire termen-landmacht (ENG, NED)
 • UD 157-302: Tactiek. Manoeuvres. Excercitievoorschriften
 • UD (1-495) Infanterie (1)
 • Militaire landmacht – tanks ( ENG, NED); 12 termen
 • U 147: Pantsers. Gepantserde cavalerie. Gemechaniseerde cavalerie. Meertalig
 • UE (1-500) Cavalerie. Pantsers (1)
 • Militaire termen – luchtmacht (ENG, NED)
 • UG 622-1435: Luchtmachten. Luchtoorlog. Meertalig
 • UG (1-1525) Militaire techniek. Luchtmachten (1)
 • Woordenlijst AMV
 • UH 201–515: Militair geneeskundige dienst
 • UH Andere krijgsmachtdelen (1)
 • U Militaire Wetenschappen (5)
 • Vaartips Nederland (scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie)
 • Zeemans – woordenboek (Jacob van Lennep).
 • Zeemanstaal (Jac. van Ginneken s.j., Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal ll. L.C.G. Malmberg, Nijmegen 1914); aantal termen: termen
 • Zeiltermen
 • Zeiltermen: van A tot Z; aantal termen: 213
 • VK 541-547: Zeemanschap
 • VK (1-1661): Navigatie. Koopvaardij (1)
 • Skipperstaal, lexicon van de Friese schipperij 1850 – 2000 (Karel Ferdinand Gildemacher, Klaas Jansma en Jelmer Kuipers)
 • Woordenlijst – Scheepsbouw
 • VM 595-989: Maritieme werktuigkunde
 • VM (1-989): Scheepsbouwkunde. Scheepsbouw. Maritieme techniek (1)
 • V Nautische Wetenschappen (2)
 • Grafisch woordenboek. Alles over drukwerk van a tot z (Gianotten Printed Media)
 • Handboek grafische technieken; (Thony’s proefpers)
 • Woordenboek printer & inktcartridges termen
 • Z 242.9-264.5: Drukpraktijk
 • PRADO Woordenboek -Lijst van frequent gebruikte termen en formuleringen in alle ondersteunde talen
 • Raad van de Europese Unie PRADO Glossarium
 • Z 264.7: Veiligheidsdruk
 • Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden (W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai)
 • Z 266-275 Boekbinden. Boekversiering
 • Z (116-659): Boekindustrie en -handel (3)
 • EAR begrippenlijst (begrippen gebruikt in de EAR – Enterprise Architectuur Rijksdienst) (Rijksoverheid)
 • Z 666.5: Informatie-organisatie
 • Z (662-1000.5): Bibliotheken (1)
 • Avalon (NED, ENG, FRA)
 • Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten (DAVID) Woordenlijst (F. Boudrez & S. Van den Eynde)
 • GentVertaalt
 • Internet termen verklaard
 • Internetwoordenboek
 • Lexicool; 8000 woordenboeken en glossaria in 70 talen
 • SEO Woordenboek
 • The Translator’s Home Companion
 • Woordenlijsten voor vertalers
 • Zoekmachine woordenboek; 1450 termen
 • ZA 4050: Elektronische informatiebronnen
 • ZA (3038 – 5190):Informatiehulpbronnen (Algemeen) (1)
 • Z Bibliografie. Bibliotheekwetenschap. Informatiebronnen (algemeen) (3)